Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomouc se vymezila proti povinnému zálohování PET lahví

11.11.2023 | Zastupitelstvo města Olomouce nesouhlasí s povinným zálohovým systémem PET lahví. Přijalo proto na svém šestém zasedání deklaraci, kterou se připojilo k iniciativě posílit stávající systém sběru a třídění všech separovaných odpadů včetně PET lahví a nápojových plechovek. ...

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2024

09.11.2023 | ...

Poškozený kontejner, černá skládka?

Využijte formulář "Hlášení závad" (hlaseni.olomouc.eu)Dotaz k odpadovému hospodářství
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc