Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Objemný odpad

Objemný odpad, například nábytek, máte možnost odevzdat ve dvou sběrových dvorech. Jeden další sběrový dvůr slouží podnikatelům. Pneumatiky můžete zdarma odevzdat  auto/pneu servisech zapojených v systému zpětného odběru. K odevzdání velkoobjemového odpadu můžete také využít sběrové soboty na obvyklých místech v jarních a podzimních termínech.

Sběrové dvory a sběrové soboty

Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory v Hodolanech v ulici Chelčického, tel: 603 192 578 a v Neředíně (za hřbitovem), tel: 603 192 579 uložit bezplatně kusový domovní odpad vč. domácích spotřebičů (ledničky, televizory a pod.), drobné nebezpečné odpady (zbytky barev, baterie, autobaterie, oleje, léky, barvy, chemikálie z domácností, zářivky a pod.) a organické odpady (listí, ořezané větvě apod.).

Provozní doba: pondělí až sobota 9–17 hodin (s přestávkou 13–13.30), neděle 9–13 hodin

Na těchto sběrových dvorech však není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele.

Pneumatiky mohou občané zdarma  odevzdat na místech zpětného odběru, které provozují výrobci pneumatik buď samostatně nebo v rámci systému ELTMA.

Sběrový dvůr pro podnikatele

umožní i subjektům, které sice nemají uzavřenou smlouvu s Technickými službami města Olomouce, a.s., ale při své činnosti produkují, byť jen v malém množství, i nebezpečné a ostatní odpady, jejichž odstranění potřebují doložit kontrolním orgánům, jejich odstranění v souladu se zákonem o odpadech.

Sběrový dvůr se nachází v areálu provozu ve Chválkovicích v ulici U Panelárny (zde funguje překladiště komunálních odpadů a třídící linka). Podnikatelé přímo na místě obdrží potvrzení o předání odpadu oprávněné osobě a uhradí cenu za odstranění odpadu. Při odevzdání odpadu předloží předávající subjekt (podnikatel) kopii živnostenského listu, příp. kopii výpisu z Obchodního rejstříku a kopii registrace plátce DPH.

Provozní doba sběrového dvora je 7–13 hodin každý pracovní den.

Sběrové soboty

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami města Olomouce, a.s. organizují a zabezpečují „sběrové soboty”. Občané našeho města tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který někteří nezodpovědní spoluobčané zcela chybně odkládají místo do sběrového dvoru ke stanovištím na domovní odpad.

Mezi kusový odpad patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle), koberce, linolea, domácí spotřebiče (ledničky, televizory, rádia, PC apod.), drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, baterie, zářivky apod.) a také organický odpad (listí, ořezané větvě), pro který je určen samostatný kontejner.

Na každém stanovišti je po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, a.s., který dohlíží na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů.

Kontejnery jsou na stanoviště přistaveny v sobotu do 8 hodin a ještě tentýž den, po 13. hodině jsou odvezeny.Další informace o sběrových dvorech a sběrových sobotách na stránkách Technických služeb města Olomouce, a.s.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc