Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Dobrovolníci budou o víkendu uklízet Česko i Olomouc

05.04.2024 | Celostátní akce Ukliďme Česko je naplánována na tento víkend i v Olomouci. Technickým službám bylo nahlášeno 39 lokalit, kde chtějí lidé vyčistit přírodu nebo své okolí. ...

Olomoučané loni vytřídili téměř 200 tun elektroodpadu

15.03.2024 | Téměř 200 tun elektroodpadu bylo v loňském roce zpracováno v Olomouci. Vyhodnocení nakládání s vyřazenými elektrospotřebiči každoročně poskytuje společnost Asekol, aby ukázala, jaké množství energie, vody i primárních surovin se podařilo díky recyklaci uspořit. Míra opětovného materiálového využití je totiž velmi vysoká. Dle jednotlivých typů výrobků to může být až 95 procent. ...

Olomouc má prvenství ve sběru elektroodpadu

01.12.2023

Uznání pro ty, kteří nejlépe třídí elektroodpad a šíří osvětu o vysloužilých elektrospotřebičích. Společnost ASEKOL celostátně ocenila obce a kraje za výsledky ve sběru elektroodpadu. Mezi zúčastněnými dominovala Olomouc, získala titul Aktivní obec.

V soutěžní kategorii sběr vysloužilých elektrospotřebičů náleží mezi obcemi a městy Olomouci vítězství. „Prvenství svědčí o vynikajícím informování obyvatelstva a podpoře správného nakládání s elektroodpadem,“ uvedl při předávání ocenění na slavnostním ceremoniálu Jan Vrba, předseda představenstva společnosti ASEKOL.

Za největší množství sesbíraných elektrospotřebičů Olomouc jako Aktivní obec získala mimořádný příspěvek v hodnotě 150 tisíc korun. „Vítězství náleží všem Olomoučanům, u kterých se třídění elektroodpadu v domácnostech stalo trendem. Ocenění zároveň vnímáme jako motivaci a inspiraci k budoucím výsledkům. I nadále se zaměříme hlavně na informovanost o potřebě třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení,“ řekl při přebírání ocenění primátor Miroslav Žbánek.

Environmentální soutěže Aktivní obec a Aktivní kraj, pořádané společností ASEKOL, reflektují jednoznačnou snahu obcí a krajů o udržitelnost a odpovědné nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči. S nimi nezisková společnost spolupracuje v rámci zpětného odběru elektrozařízení už od svého vzniku v roce 2005. Ty nejaktivnější z nich oceňuje každoročně. „Právě spolupráce s územní samosprávou je pro zajištění zpětného odběru klíčová,“ zdůrazňuje předseda představenstva Jan Vrba.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc