Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomoučtí školáci vysbírali přes čtyři tisíce starých mobilů

29.05.2024 | Přesně 4 464 starých mobilních telefonů přinesli během dubna do škol žáci olomouckých základních škol. Do sběrové akce Odlož mobil ve škole se zapojily bezmála dvě desítky vzdělávacích institucí. Školy si rozdělili odměny v celkové výši 50 tisíc korun, tři žáci obdrželi jednu z hodnotných věcných cen, o které se soutěžilo – značkový mobilní telefon a bezdrátová sluchátka. Soutěž zorganizoval odbor městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu ve spolupráci s kolektivním systémem zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL. ...

Dobrovolníci budou o víkendu uklízet Česko i Olomouc

05.04.2024 | Celostátní akce Ukliďme Česko je naplánována na tento víkend i v Olomouci. Technickým službám bylo nahlášeno 39 lokalit, kde chtějí lidé vyčistit přírodu nebo své okolí. ...

Olomouc se vymezila proti povinnému zálohování PET lahví

11.11.2023

Zastupitelstvo města Olomouce nesouhlasí s povinným zálohovým systémem PET lahví. Přijalo proto na svém šestém zasedání deklaraci, kterou se připojilo k iniciativě posílit stávající systém sběru a třídění všech separovaných odpadů včetně PET lahví a nápojových plechovek.

Ministerstvo životního prostředí ČR chystá konkrétní legislativu, která tuto oblast upraví a zavede principy povinného zálohování do zákona o obalech, to se nelíbí městům a obcím napříč republikou. Municipality, které budovaly po mnoho let systémy separace odpadů, se zamýšlenou změnou dlouhodobě nesouhlasí.

„V zemích, kde bylo zálohování PET lahví zavedeno, nemají tak dokonalý systém sběru separovaného odpadu jako my. PET ze žlutých popelnic je kvalitní a čistý. Vyzýváme proto vládu, aby byl zachován stávající systém sběru separovaného odpadu a nebyl zaváděn tento povinný zálohový sběr,“ uvedl náměstek olomouckého primátora Otakar Štěpán Bačák.

Devátá láhev

Stávající systém sběru vykazuje vysokou účinnost. Lidé odevzdají do žlutých kontejnerů osm z deseti použitých lahví, což je více než 42 tisíc tun v celém Česku. Ke splnění evropského cíle sběru devadesáti procent stačí výkon systému zvýšit jen o pět tisíc tun, tedy o pomyslnou devátou láhev.

Podobný postoj jako Olomouc mají i další akcionáři Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje, která chce v Olomouci vybudovat novou velkokapacitní automatickou dotřiďovací linku. Projekt již totiž obdržel environmentální povolení (EIA). Dokument potvrdil, že výstavba linky nemá na životní prostředí negativní vliv.

„Linka počítá s vytřiďováním PET a nápojových plechovek z komunálních odpadů s tím, že zisky z prodeje tohoto materiálu by zůstaly obcím. Jejich odklon z odpadu by mohl znamenat výpadek přes padesát miliónů korun ročně,“ řekl Lukáš Václavík, projektový manažer Servisní společnosti.

Linka zvládne i plechovky a tetrapak

Kromě svazů a sdružení měst a obcí odmítá zavedení povinného zálohování i Asociace krajů. „Zavedení povinného zálohování PET lahví by náš projekt poškodilo, stejně jako municipální odpadové hospodářství obecně. Zároveň by ale znamenalo, že strojní třídění plastů by se stalo jedinou možností, jak plasty dotřídit, protože ruční dotřiďovací linky dnes nejsou schopné zbylé plasty vytřídit do čistoty požadované pro recyklaci do nových obalů a dalších výrobků,“ vysvětlil Martin Šmída, radní Olomouckého kraje, který je zároveň předsedou spolku Odpady Olomouckého kraje.

Chystaná dotřiďovací linka ve Chválkovicích obslouží kromě Olomouce i další města a obce, které jsou do projektu zapojeny. Linka bude zpracovávat směsný komunální odpad i obsah žlutých popelnic, které by se v rámci multikomoditního sběru měly soustřeďovat kromě plastů i na kovy a tetrapakové obaly.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc