Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomouc se vymezila proti povinnému zálohování PET lahví

11.11.2023 | Zastupitelstvo města Olomouce nesouhlasí s povinným zálohovým systémem PET lahví. Přijalo proto na svém šestém zasedání deklaraci, kterou se připojilo k iniciativě posílit stávající systém sběru a třídění všech separovaných odpadů včetně PET lahví a nápojových plechovek. ...

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2024

09.11.2023 | ...

Je před námi recyklační víkend – zbavte se elektroodpadu

11.10.2023

S cílem zvýšit podíl vysloužilých elektrozařízení předaných na recyklaci se v sobotu 14. října uskuteční Mezinárodní den elektroodpadu. Účastnit se jej mohou i Olomoučané, kteří mají k dispozici tři sběrové dvory – v Neředíně u hřbitova, v Andělské ulici na Nových Sadech nebo v Chelčického ulici na Bělidlech.

Elektrospotřebiče jsou běžnou součástí naších životů a stejně tak by mělo být běžné, že když nám doslouží a nejdou opravit, měly by být předány na recyklaci. V jejich třídění jsou v Česku stále rezervy a kvůli tomu se každoročně tisíce tun elektrospotřebičů na recyklaci nedostanou.

Letošní ročník Mezinárodního dne elektroodpadu má motto: Cokoliv s baterií nebo elektrickým kabelem lze ekologicky zrecyklovat! Velká pozornost je věnována elektru, které dosud zůstávalo stranou naší pozornosti a často přetrvává v domácnostech nebo firmách dlouho poté, co už není používáno. Typicky jde například o počítačové myši, počítače, notebooky, mobilní telefony, aku nářadí, chytré hodinky, wi-fi, sluchátka a naslouchátka, elektrické kartáčky, e-koloběžky a velký díl tvoří elektronické hračky. Tohle neviditelné elektro dožívá v šuplících, dílnách, krabicích nebo skladech.

Jedním z důvodů, proč lidé neodevzdávají vysloužilé elektro na recyklaci je také citový vztah. Podle průzkumu společnosti Elektrowin si Češi nechávají doma na památku zhruba 40 procent spotřebičů, i když je už nepoužívají.

Recyklace je cestou, jak snižovat množství surovin, které bychom jinak museli těžit v přírodě, zvyšovali tím emise skleníkových plynů a poškozovali naše životní prostředí. Elektroodpad obsahuje v průměru 60 procent železných kovů a čtyři procenta neželezných kovů, mezi které patří především hliník a měď, v menší míře také drahé kovy, jako jsou zlato, stříbro a platina. Dále obsahuje 26 procent plastů a dvě procenta skla. Důležité je, že při recyklaci zachytíme škodlivé látky ze spotřebičů, jako jsou chladicí kapaliny, rtuť nebo kadmium, a zamezíme, aby znečišťovaly životní prostředí.

A pokud ale doma máte mezi elektrovýrobky historický skvost, můžete ho nabídnout do 13. do 15. října do sbírky Národního technického muzea. Výhodou je, že nemusíte nikam chodit. Na svých FB stránkách muzeum vytvořilo událost Recyklační víkend a vám stačí jen spotřebič vyfotit a fotku s komentářem umístit do diskuse k události. Odborný pracovník muzea vám ve stanovených hodinách obratem poskytne zpětnou vazbu, zdali má produkt šanci rozšířit sbírku muzea.

Vyhlašovatelem Mezinárodního dne elektroodpadu je WEEE Forum, které sdružuje 50 organizací zajišťující zpětný odběr elektrozařízení ve 33 zemích po celém světě. Česko zastupuje nezisková společnost Elektrowin.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc