Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Dobrovolníci budou o víkendu uklízet Česko i Olomouc

05.04.2024 | Celostátní akce Ukliďme Česko je naplánována na tento víkend i v Olomouci. Technickým službám bylo nahlášeno 39 lokalit, kde chtějí lidé vyčistit přírodu nebo své okolí. ...

Olomoučané loni vytřídili téměř 200 tun elektroodpadu

15.03.2024 | Téměř 200 tun elektroodpadu bylo v loňském roce zpracováno v Olomouci. Vyhodnocení nakládání s vyřazenými elektrospotřebiči každoročně poskytuje společnost Asekol, aby ukázala, jaké množství energie, vody i primárních surovin se podařilo díky recyklaci uspořit. Míra opětovného materiálového využití je totiž velmi vysoká. Dle jednotlivých typů výrobků to může být až 95 procent. ...

Průzkumníci na Povelu vyrazí do ulic, zajímá je názor na třídění kuchyňského odpadu

07.03.2023

Názor na třídění gastroodpadu z domácností zjišťují na olomouckém sídlišti Povel pracovníci specializované agentury. V této městské části totiž od loňska běží pilotní projekt sběru kuchyňského odpadu. Ten mohou občané nově odkládat do speciálních nádob umístěných u vybraných kontejnerových stání. Průzkum probíhá od úterý 7. března do 9. března od 13 do 17 hodin.

„Získané poznatky z průzkumu poslouží k úpravám pilotního systému, případně k jeho rozšíření do dalších lokalit ve městě,“ popisuje smysl šetření náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák odpovědný za oblast odpadového hospodářství ve městě. V ulicích se tak budou tři dny pohybovat dvoučlenné týmy, které budou oslovovat kolemjdoucí. Každý, kdo tazatelům odpoví na pár krátkých otázek, obdrží jako poděkování dárek v podobě opakovaně použitelného sáčku na ovoce a zeleninu vyrobeného z recyklovaného materiálu.

V lokalitě bude v době průzkumu k dispozici také stánek. „U něj zájemci získají bližší informace o třídění gastroopdpadu, například prošlých potravin či zbytků pokrmů. V případě, že vyplní i dotazník, zapojí se tím do soutěže o dárkové balíčky s regionálními produkty,“ doplňuje vedoucí oddělení odpadového hospodářství olomouckého magistrátu Petr Swaczyna. Infostánek bude umístěn v Jánského ulici na prostranství před poliklinikou, nebo na ploše před bývalým kulturním domem Zenit u fontány v Nedvědově ulici.

Součástí akce je také osvěta v oblasti správného nakládání s gastroodpady. Pro zájemce je připraven leták s podrobnými informacemi, co do nádob na kuchyňský odpad patří, co naopak jeho recyklaci komplikuje nebo do nich nepatří. „Smyslem projektu recyklace gastroodpadu je především snížení podílu směsného komunálního odpadu, jehož likvidace stojí nemalé prostředky z městské pokladny,“ upozorňuje náměstek Otakar Štěpán Bačák.

Kuchyňský odpad z Olomouce se využívá jako obnovitelný zdroj a energeticky se zpracovává v bioplynové stanici společnosti EFG Rapotín BPS. Ta v krajské metropoli zabezpečuje systém sběru gastroodpadu v pilotní lokalitě.

Další informace jsou k dispozici na stránkách www.tridimgastro.cz

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc