Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2023

03.11.2022 | ...

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

03.11.2022 | Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240 litrových nádob bude omezen od prosince 2022 do března 2023. Poslední prosincové svozy, mimořádné svozy v lednu a zahájení pravidelných svozů v únoru-březnu 2023 jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce: ...

Svoz komunálního odpadu z chatových oblastí končí

06.10.2022

Koncem října skončí pravidelný svoz komunálního odpadu od chatařů z olomouckých městských částí. Poslední možnost, kdy bude možné nechat odpad na určených stanovištích, je v pondělí 31. října.

„Svoz z chatových oblastí ukončujeme pravidelně vždy v měsíci říjnu a obnovíme jej znovu na jaře. Majitele rekreačních objektů zároveň žádáme, aby odpad odložili na stanoviště nejpozději v neděli před pondělním svozem,“ upozornil Petr Swaczyna, vedoucí oddělen odpadového hospodářství města.

Stanoviště v olomouckých chatových oblastech jsou určena výhradně k ukládání komunálního odpadu z produkce chatařů, v žádném případě neslouží k ukládání stavebního či velkoobjemového odpadu, pneumatik, vysloužilého elektra a podobně. „Konkrétní termín prvního jarního svozu komunálního odpadu v roce 2023 zavčas upřesníme a zveřejníme na webu města i v měsíčníku Olomoucké listy,“ přislíbil Petr Swaczyna.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc