Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2023

03.11.2022 | ...

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

03.11.2022 | Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240 litrových nádob bude omezen od prosince 2022 do března 2023. Poslední prosincové svozy, mimořádné svozy v lednu a zahájení pravidelných svozů v únoru-březnu 2023 jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce: ...

Olomouc opět boduje, má stříbro za třídění odpadů

21.09.2022

Olomoučané opět potvrdili, že patří k české špičce v třídění odpadů. Město má stříbro v soutěži O keramickou popelnici. Druhou příčku získalo v rámci Olomouckého kraje v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel. Sedmnáctý ročník soutěže na podporu sběru separovaného odpadu uspořádala Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.

„Olomouc patří dlouhodobě mezi lídry v třídění odpadů, a to jen díky Olomoučanům. To jsou ti nejdůležitější partneři projektu a ocenění proto patří výhradně jim,“ zdůraznil náměstek primátora pro oblast odpadového hospodářství Otakar Štěpán Bačák. Recept na úspěch podle něj spočívá v dlouhodobé a systematické práci v oblasti nakládání s odpady a především v ochotě občanů přijímat pozitivně všechny novinky. „Počet komodit určených ke třídění stále roste a přitom je jasně vidět, že se naši občané ke třídění staví nadále zodpovědně,“ ocenil náměstek Bačák. V oblasti třídění odpadů má Olomouc na svém kontě z minulosti celou řadu prvenství. Město bylo například průkopníkem v zavádění třídění nápojových kartonů do speciálně určených sběrných nádob či ve sběru bioodpadů ve vybraných městských částech. Velkou pozornost věnuje už mnoho let i ekologické výchově na školách.

Do letošního ročníku soutěže se zapojilo 399 obcí a měst Olomouckého kraje. V samotném klání se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné i hustota sběrné sítě a další doplňková kritéria. Součástí ocenění jsou i motivační finanční odměny na podporu odpadového hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký kraj. Obce si tak mezi sebe v závislosti na konečném umístění rozdělí celkovou částku 300 tisíc korun.

„Olomoucký kraj dosáhnul na první příčku v pomyslném srovnání všech krajů ČR. Na jednoho obyvatele tohoto kraje připadlo za rok 2021 v průměru 89,7 kilogramu vytříděného odpadu. To je zhruba o deset kilogramů více než v roce 2020. Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat," sdělila oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM Martina Filipová.

Společnost EKO-KOM podporuje rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky. Kompletní výsledky, podrobná pravidla soutěže a další informace jsou k dispozici na www.jaksetociodpady.cz

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc