Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomouc má titul za třídění odpadu

19.09.2023 | Vítězné ocenění mezi městy, které nejlépe třídí komunální odpady, patří Olomouci. Město obsadilo první místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel v soutěži O keramickou popelnici. Zástupce úspěšných měst a obcí dnes ocenili představitelé hejtmanství a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM. ...

Za vysloužilý elektrospotřebič do zoo zdarma

01.09.2023 | Na první zářijovou sobotu připravila Zoo Olomouc hned dvě akce. Návštěvníky čeká Den pro zoologické zahrady a akce S vysloužilci zdarma do zoo. ...

Olomoučané loni vytřídili skoro 140 tisíc kilo elektra

04.05.2022

Téměř 140 tisíc kilogramů elektrozařízení se v loňském roce podařilo sesbírat a zpracovat v Olomouci. Díky zpětnému odběru vysloužilých elektrospotřebičů se daří šetřit životní prostředí. Jak konkrétně, to znázorňuje environmentální vyúčtování, které město Olomouc obdrželo od společnosti ASEKOL, s níž na zajištění sběru a recyklace starého elektra spolupracuje.

„Život bez elektrospotřebičů si už v dnešní době pravděpodobně neumíme představit. Elektrozařízení ale obsahují velké množství materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů. Jejich třídění a recyklace má proto obrovský smysl pro ochranu životního prostředí. My teď díky environmentálnímu vyúčtování přesně uvidíme, kolik jsme uspořili elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin i pitné vody,“ vysvětluje náměstek primátora města Olomouce Otakar Štěpán Bačák. Environmentální vyúčtování navíc vyčísluje i podíl Olomouce na snížení acidifikačního potenciálu a emisí skleníkových plynů.

V Olomouci bylo v roce 2021 vytříděno a zpracováno celkem 139 271 kilogramů elektrozařízení. Tím Olomoučané pomohli ušetřit 1 770,85 MWh elektrické energie, 87,85 tun primárních surovin nebo třeba 163 543,66 litrů ropy a 8 807,18 m3 vody. Stejné množství ropy, jako bylo uspořeno, bychom přitom spotřebovali k ujetí 2 404 092 km v běžném osobním automobilu. Uspořené množství vody je pak stejné, jako bychom spotřebovali při 118 218 sprchováních. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 143,09 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 6 374,87 kilogramů.

„Každý kus vytříděného elektra se počítá. Díky zodpovědné recyklaci totiž vznikají znatelné úspory,“ míní primátor Mirek Žbánek. Dokazuje to příklad stovka vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá tříleté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytě. Za 100 kilogramů vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. „Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí,“ dodává.

Příloha

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc