Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomoučtí školáci vysbírali přes čtyři tisíce starých mobilů

29.05.2024 | Přesně 4 464 starých mobilních telefonů přinesli během dubna do škol žáci olomouckých základních škol. Do sběrové akce Odlož mobil ve škole se zapojily bezmála dvě desítky vzdělávacích institucí. Školy si rozdělili odměny v celkové výši 50 tisíc korun, tři žáci obdrželi jednu z hodnotných věcných cen, o které se soutěžilo – značkový mobilní telefon a bezdrátová sluchátka. Soutěž zorganizoval odbor městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu ve spolupráci s kolektivním systémem zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL. ...

Dobrovolníci budou o víkendu uklízet Česko i Olomouc

05.04.2024 | Celostátní akce Ukliďme Česko je naplánována na tento víkend i v Olomouci. Technickým službám bylo nahlášeno 39 lokalit, kde chtějí lidé vyčistit přírodu nebo své okolí. ...

Zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Olomouce

16.02.2022

V souladu s § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Olomouce č. 13/2021 se do obecního systému odpadového hospodářství může zapojit právnická nebo podnikající fyzická osoba (PO/PFO), jejíž provozovna se nachází v katastrálním území statutárního města Olomouce (SMOl), na základě uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství SMOl (dále jen Smlouva).

Smlouvu s PO/PFO uzavírá jménem SMOl společnost Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO) na základě Plné moci ze dne 20.12.2021.

PO/PFO se může do obecního systému zapojit s následujícími druhy tříděných odpadů:

 1. Papír, lepenka
 2. Plasty včetně PET lahví
 3. Sklo bílé, barevné
 4. Kovy
 5. Bioodpad
 6. Nápojové kartony

Ceny za zapojení jsou uvedeny v samostatném ceníku.

V případě zájmu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství SMOl prosím postupujte následovně:

 1. Vyplňte elektronický formulář „Přihlášení ke svozu tříděného odpadu – zapojení do obecního systému“ na stránkách www.tsmo.cz
 2. Po prověření uvedených údajů připraví TSMO Smlouvu k podpisu a budou Vás informovat o podrobnostech týkajících se provozních i finančních podmínek zapojení (přistavení nádob, termíny svozu, cenové a platební podmínky atd.).
 3. Po podpisu smlouvy obdržíte do Vaší datové schránky daňový doklad / fakturu za objednané služby. Uvedenou částku uhraďte nejpozději do 14 dnů dle platebních údajů uvedených ve Smlouvě a v daňovém dokladu.
 4. Po dobu trvání Smlouvy dodržujte povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy.
 5. V případě potřeby upřesnění, doplnění nebo změn ve sjednaných službách kontaktujte TSMO:
  Černáš Pavel, MBA, tel.: 585 700 071, e-mail: [email protected]
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc