Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomouc má titul za třídění odpadu

19.09.2023 | Vítězné ocenění mezi městy, které nejlépe třídí komunální odpady, patří Olomouci. Město obsadilo první místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel v soutěži O keramickou popelnici. Zástupce úspěšných měst a obcí dnes ocenili představitelé hejtmanství a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM. ...

Za vysloužilý elektrospotřebič do zoo zdarma

01.09.2023 | Na první zářijovou sobotu připravila Zoo Olomouc hned dvě akce. Návštěvníky čeká Den pro zoologické zahrady a akce S vysloužilci zdarma do zoo. ...

Zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Olomouce

16.02.2022

V souladu s § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Olomouce č. 13/2021 se do obecního systému odpadového hospodářství může zapojit právnická nebo podnikající fyzická osoba (PO/PFO), jejíž provozovna se nachází v katastrálním území statutárního města Olomouce (SMOl), na základě uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství SMOl (dále jen Smlouva).

Smlouvu s PO/PFO uzavírá jménem SMOl společnost Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO) na základě Plné moci ze dne 20.12.2021.

PO/PFO se může do obecního systému zapojit s následujícími druhy tříděných odpadů:

 1. Papír, lepenka
 2. Plasty včetně PET lahví
 3. Sklo bílé, barevné
 4. Kovy
 5. Bioodpad
 6. Nápojové kartony

Ceny za zapojení jsou uvedeny v samostatném ceníku.

V případě zájmu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství SMOl prosím postupujte následovně:

 1. Vyplňte elektronický formulář „Přihlášení ke svozu tříděného odpadu – zapojení do obecního systému“ na stránkách www.tsmo.cz
 2. Po prověření uvedených údajů připraví TSMO Smlouvu k podpisu a budou Vás informovat o podrobnostech týkajících se provozních i finančních podmínek zapojení (přistavení nádob, termíny svozu, cenové a platební podmínky atd.).
 3. Po podpisu smlouvy obdržíte do Vaší datové schránky daňový doklad / fakturu za objednané služby. Uvedenou částku uhraďte nejpozději do 14 dnů dle platebních údajů uvedených ve Smlouvě a v daňovém dokladu.
 4. Po dobu trvání Smlouvy dodržujte povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy.
 5. V případě potřeby upřesnění, doplnění nebo změn ve sjednaných službách kontaktujte TSMO:
  Černáš Pavel, MBA, tel.: 585 700 071, e-mail: [email protected]
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc