Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2023

03.11.2022 | ...

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

03.11.2022 | Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240 litrových nádob bude omezen od prosince 2022 do března 2023. Poslední prosincové svozy, mimořádné svozy v lednu a zahájení pravidelných svozů v únoru-březnu 2023 jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce: ...

Co se stromečky po Vánocích?

03.01.2022

Technické služby města Olomouce se i letos postarají o svoz vánočních stromků. Poprvé vyjedou pro odložené vánoční stromečky do olomouckých ulic v pátek 7. ledna.

Odstrojené vánoční stromky mají lidé ukládat vedle kontejnerových stanovišť na odpad, a to nejlépe z volně dostupné travnaté plochy. Vozy technických služeb pro ně poprvé vyjedou v pátek 7. ledna, další svozy budou následovat v nepravidelných intervalech dle potřeby až do 14. ledna. V termínu od 18. do 28. ledna pak budou pracovníci technických služeb odvážet odložené stromky společně se zimním vývozem bioodpadu. Od února je odvezou spolu s komunálním odpadem.

„Odstrojené stromky je nejlepší odložit ke kontejnerovému stání na odpad, ale odevzdat je mohou lidé i ve sběrových dvorech v Neředíně a v Hodolanech. Stejně tak je možné stromky i nastříhat a dát do nádob na bioodpad nebo je položit vedle nich,“ popisuje Hana Vacová z Technických služeb města Olomouce.

Do zoologické zahrady ani do lesa nepatří

Dosud rozšířený mýtus, že odložené vánoční stromky mohou sloužit i jako zpestření stravy v zoologických zahradách, neplatí! Nelze totiž zaručit dokonalé odstrojení stromečků a zvířata by se mohla o kovové háčky poranit. Ze stejného důvodu se zakazuje zavážet je do lesa, aby nedošlo k ohrožení zvěře. Všechny vánoční stromečky, které z Olomouce odvezou technické služby, tak skončí na kompostárně. „Ta si poradí i s drobnými kovovými háčky zbytky ozdob i staniolem,“ ujišťuje Hana Vacová.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc