Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2023

03.11.2022 | ...

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

03.11.2022 | Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240 litrových nádob bude omezen od prosince 2022 do března 2023. Poslední prosincové svozy, mimořádné svozy v lednu a zahájení pravidelných svozů v únoru-březnu 2023 jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce: ...

Olomouc je první! Zvítězila v soutěži ve třídění odpadů

24.09.2021

První místo ve třídění odpadů v nejprestižnější kategorii obcí nad 15 000 obyvatel patří letos Olomouci. Zástupci města obdrželi ocenění v rámci předávání tradičního ceremoniálu pro premianty v odpadovém hospodářství v Olomouckém kraji „O keramickou popelnici“. Ten proběhl ve čtvrtek 23. září na zámku v Plumlově.

„Vítězství nás potěšilo a sluší se za něj poděkovat zejména našim občanům. Na rozvoji odpadového hospodářství se snažíme pracovat dlouhodobě a jsme rádi, že naše kroky přinášejí výsledky,“ uvedl náměstek primátora pro oblast městské zeleně a odpadového hospodářství Otakar Štěpán Bačák. Olomouc vítězstvím získala odměnu ve výši 35 tisíc korun. Nedílnou součástí ocenění jsou totiž i motivační finanční odměny na podporu odpadového hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký kraj.

A přesto, že se Olomouc umisťuje na prestižních příčkách pravidelně, rozhodně nezahálí! „V poslední době jsme doplnili například třídící stanoviště kontejnery na separaci kovových obalů, na další místa jsme přidali i nádoby určené na sběr potravinářských olejů a aktuálně připravujeme sběr gastoodpadů z domácností,“ popsal náměstek Bačák. Kromě těchto dílčích projektů, chystá město i zcela zásadní investici, kterou je vybudování moderního odpadového centra za téměř 300 milionů korun. „Pokud půjde vše podle plánu, odpadové centrum by mělo být dokončeno v roce 2023. Součástí projektu je třídící linka, moderní sběrový dvůr a také re-use centrum,“ objasnil Otakar Štěpán Bačák.

S řadou aktivit v oblasti odpadového hospodářství, například se separací nápojových kartonů, plošnou distribucí barevných tašek na třídění odpadů do všech domácností či sběrem potravinářských olejů začala Olomouc jako jedno z vůbec prvních měst v České republice. Jako jedno z prvních krajských měst zavedla v roce 2016 také třídění kovových obalů do samostatných nádob a před několika lety spustila Olomouc i unikátní door-to-door systém tříděného sběru papíru a plastů v zástavbě rodinných domů, kterým se od té doby inspirovala celá řada měst napříč republikou.

Soutěž ve třídění odpadů už 16. rokem pořádá Olomoucký kraj se společností EKO-KOM, a. s., a je do ní zapojeno 399 obcí a měst. V samotném klání se hodnotí zejména množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele, počet tříděných komodit, hustota sběrné sítě a další kritéria.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc