Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2023

03.11.2022 | ...

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

03.11.2022 | Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240 litrových nádob bude omezen od prosince 2022 do března 2023. Poslední prosincové svozy, mimořádné svozy v lednu a zahájení pravidelných svozů v únoru-březnu 2023 jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce: ...

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021

Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě.

On-line formulář už nyní na webových stránkách města není, zájemci si však mohou stáhnout jeho písemnou podobu.

Vyplněné oznámení o hromadné platbě pak doručí na oddělení místních poplatků. „To je možné udělat několika způsoby. Poštou, osobně na podatelnu či přímo k nám na přepážku. Oznámení je ale možné poslat i datovou schránkou nebo e-mailem, ale tady pozor, musí to být e-mail opatřený elektronickým podpisem,“ radí vedoucí oddělení místních poplatků Gabriela Müllerová.

Platbu poplatku za svoz komunálního odpadu je však možné učinit i bezhotovostně bez nutnosti vyplňovat výše zmíněné oznámení. Je však třeba platby za více lidí rozdělit a pro každou osobu zadat příkaz k úhradě zvlášť. Bezhotovostní platba se poukazuje na účet číslo 19-1801731369/0800, variabilní symbol 1337 a jako specifický symbol se uvádí celé rodné číslo osoby, za kterou je poplatek hrazen.

Výše poplatku pro rok 2021 činí 804 korun a je splatný nejpozději do 31. května. Podrobnosti o poplatku za komunální odpad najdete zde.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc