Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

V Olomouci přibylo třicet nádob na sběr jedlých olejů a tuků

20.09.2021 | Na přelomu září a října postupně přibývá v ulicích Olomouci třicet nových nádob na sběr použitých jedlých olejů a tuků. Celkový počet speciálních nádob zelené barvy s oranžovým víkem o objemu 120 litrů se tím zvýší na 71 stanovišť plošně rozmístěných ve všech částech města. ...

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021 | Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě. ...

Více než 273 tun starého elektra neskončilo díky Olomoučanům v komunálním odpadu

29.03.2021

Staré elektrospotřebiče do komunálního odpadu nepatří! Lidé v Olomouci to vědí a tříděním přispívají k ochraně životního prostředí. Jen za loňský rok odevzdali ke zpětnému odběru 273 500 kilogramů vysloužilého elektra. Díky tomu přispěli k úspoře elektřiny i produkci skleníkových plynů, snížili těžbu ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Jak se Olomoučané podíleli na ochraně životního prostředí, vyplývá z certifikátu, který městu vystavila společnost Elektrowin. Na každého obyvatele připadá 2,72 kg vytříděného vysloužilého elektra. „Díky environmentálnímu vyúčtování můžeme nyní přesně vyčíslit kolik elektrické energie, ropy a dalších surovin lidé recyklací ušetřili. A také přesně víme, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu,“ uvedl náměstek primátora Otakar Bačák.

Díky zodpovědnému přístupu Olomoučanů

  • se podařilo uspořit produkci CO2 o 3 263,91 tun. To je stejné množství CO2, které pohltí 1 256 smrků,
  • nebylo nutné vytěžit 160 343,65 litrů ropy. Takové množství pokryje spotřebu pohonných hmot auta pro 5 997 cest z Prahy do Brna po dálnici D1,
  • došlo k úspoře 1 650 609,65 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1 650 610krát,
  • podařilo se recyklovat 157 320,53 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 6 448 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy,
  • se recyklací vysbíraných spotřebičů podařilo získat 5 552,77 kg mědi. To by postačilo pro ražbu 987 159 1€ mincí nebo 6 859,51 kg hliníku, který by stačil na výrobu 457 301 plechovek o objemu 0,33 l.

Co se děje se zpětně odebraným elektrozařízením?

Přístroje jsou nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, atd.). Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci.

Více o třídění na webu: https://olomouctridi.cz/odpad/elektro/baterie

Příloha

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc