Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Na konci března začíná svoz komunálního odpadu z chatových oblastí

25.03.2021

Majitelé rekreačních objektů mohou začít s jarním úklidem. Od pondělí 29. března začne pravidelný svoz komunálního odpadu z chatových oblastí na území města. Stanoviště pro ukládání odpadu, která budou fungovat až do října, nedávno doplnily i tabule s užitečnými informacemi.

Místa označená tabulemi slouží v chatových oblastech výhradně pro ukládání komunálního odpadu, který nasbírají chataři. Na stanoviště je mají ukládat podle pravidel. To znamená v uzavřených obalech, nejlépe pevných sáčcích, aby tím předcházeli znečišťování okolí místa vyhrazeného pro ukládání komunálního odpadu. „Stanoviště v žádném případě neslouží k ukládání stavebního či velkoobjemového odpadu, pneumatik, vysloužilých elektrospotřebičů či nebezpečného odpadu. Tento vytříděný odpad je třeba likvidovat zcela jiným způsobem a neznečišťovat tak místa v chatových oblastech, která k tomu nejsou určená,“ upozorňuje vedoucí odboru odpadového hospodářství magistrátu Jana Matzenauerová. 

Všechna stanoviště pro ukládání komunálního odpadu byla už předcházející sezóně doplněna cedulemi s informacemi, co lze a co nelze na stanoviště odložit. „Žádáme proto chataře o dodržování pravidel a spolupráci při zajištění svozů. Chovejme se všichni k vlastnímu okolí a přírodě zodpovědně,“ nabádá vedoucí Jana Matzenauerová.

Technické služby budou komunální odpad z chatových oblastí svážet pravidelně každé pondělí, a to v období od konce března až do konce měsíce října.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc