Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

V Olomouci přibylo třicet nádob na sběr jedlých olejů a tuků

20.09.2021 | Na přelomu září a října postupně přibývá v ulicích Olomouci třicet nových nádob na sběr použitých jedlých olejů a tuků. Celkový počet speciálních nádob zelené barvy s oranžovým víkem o objemu 120 litrů se tím zvýší na 71 stanovišť plošně rozmístěných ve všech částech města. ...

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021 | Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě. ...

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí, zaměstnanci loni vytřídili více než jednu a čtvrt tuny baterií

11.03.2021

Každý máme možnost volby, chovat se zodpovědně a dát použitým baterií šanci na ‚druhý život‘, nebo to prostě neřešit. Zaměstnanci olomouckého magistrátu volí zodpovědnost. Do sběrných nádob v prostorách úřadu v roce 2020 vložili použité baterie v celkovém objemu 1 333 kilogramů. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, za to obdrželi Osvědčení o přínosu pro životní prostředí.

„Jsme rádi, že také touto cestou můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Z baterií, které jsme v loňském roce u nás na úřadě vybrali, bylo následnou recyklací získáno 866 kovonosných surovin, které budou znovu využity při výrobě nových produktů. Každá vytříděná baterie se počítá. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili,“ oceňuje výsledek vedoucí oddělení odpadového hospodářství magistrátu Jana Matzenauerová.

Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

Podle statistik společnosti ECOBAT se v České republice ročně vytřídí zhruba 45 procent baterií, které se dostanou do oběhu. To je necelá polovina. Jde přibližně o 1 700 tun. „Z toho vyplývá, že kolem 2 100 tun baterií končí neznámo kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je proto nezbytné, aby lidé vybité baterie odnášeli na sběrná místa,“ uvádí Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT, která je v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií.

Věděli jste, že …

Prostřednictvím recyklace je možné ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů druhotných surovin, které znovu slouží k užitku. Z tužkových baterií je to například ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak slouží k výrobě nových produktů využitelných například ve stavebnictví, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů. Recyklací 10 kg baterií je získáno takové množství zinku, jaké je potřeba k výrobě mosazi pro jeden saxofon?

Více informací si můžete přečíst na www.ecobat.cz nebo https://olomouctridi.cz/odpad/elektro/baterie

Příloha

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc