Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

V Olomouci přibylo třicet nádob na sběr jedlých olejů a tuků

20.09.2021 | Na přelomu září a října postupně přibývá v ulicích Olomouci třicet nových nádob na sběr použitých jedlých olejů a tuků. Celkový počet speciálních nádob zelené barvy s oranžovým víkem o objemu 120 litrů se tím zvýší na 71 stanovišť plošně rozmístěných ve všech částech města. ...

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021 | Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě. ...

Režim svozu odpadů: lichý týden se v roce 2021 změní na sudý a naopak

09.11.2020

V lednu roku 2021 dojde ke změně dnů pro svoz odpadů ve městě. Vzhledem k tomu, že v Olomouci má velká část svážených odpadových nádob, bez ohledu na typ odpadu, dvoutýdenní frekvenci svozu, jsou lidé navyklí připravovat nádoby na svoz v režimu sudých a lichých týdnů.

„Rok 2020 končí 53., tedy lichým týdnem. Z toho vyplývá, že na přelomu roku budou následovat dva liché týdny po sobě. Z tohoto důvodu dochází v lednu roku 2021 ke změně svozových dnů,“ upozorňuje vedoucí oddělení odpadového hospodářství města Petr Swaczyna.

Obyvatelům a firmám, jejichž svoz připadá na lichý týden, bude proveden v 53. týdnu roku 2020 a následně ve 2. týdnu roku 2021. Dále pak budou svozy každý sudý týden.

Obyvatelům a firmám, jejichž svoz připadá na sudý týden, bude proveden v 52. týdnu roku 2020 a následně v 1. týdnu roku 2021. Dále pak budou svozy každý lichý týden.

Detailní harmonogramy svozů jednotlivých komodit v roce 2021 budou následně zveřejněny na webových stránkách města a webu Technických služeb města Olomouce.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc