Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

V Olomouci přibylo třicet nádob na sběr jedlých olejů a tuků

20.09.2021 | Na přelomu září a října postupně přibývá v ulicích Olomouci třicet nových nádob na sběr použitých jedlých olejů a tuků. Celkový počet speciálních nádob zelené barvy s oranžovým víkem o objemu 120 litrů se tím zvýší na 71 stanovišť plošně rozmístěných ve všech částech města. ...

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021 | Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě. ...

Modernizace nakládání s odpady pokračuje. Na Nových Sadech jsou nové polopodzemní kontejnery

02.10.2020

O téměř sto kubíků větší kapacitu mají nyní kontejnery v městské části Olomouc-Nové Sady. Původní klasické nádoby na tříděný i směsný odpad zde totiž nahradilo 59 nových polopodzemních kontejnerů. Stanoviště některých původních, teď již nevyužitých nadzemních kontejnerů, plánuje město revitalizovat pro nová parkovací místa, kterých je v této lokalitě nedostatek.

Skoro šedesátka nových polopodzemních kontejnerů na tříděné odpady a směsný komunální odpad nově stojí na třech stanovištích v ulici Družební, dvou stanovištích v Rožňavské ulici, dalších pět stanovišť je ve Werichově a dvě v Zikově ulici. Celkem bylo na těchto 12 stanovištích instalováno 59 kontejnerů, z toho 34 kontejnerů o objemu 5 m3 a 25 kontejnerů o objemu 3 m3.

Na všech těchto 12 místech se vždy nacházejí kontejnery na tříděný i směsný komunální odpad. Podle typu sbíraných odpadů jsou víka vhozových otvorů barevně rozlišená, a to tradičně pro občany již zažitým způsobem (žlutá = plasty, modrá = papír, zelená = sklo, černá = směsný odpad) a rovněž informační tabulkou s názvem odpadu.

„Svoz odpadů z nově instalovaných kontejnerů budou, stejně jako v celém městě, zajišťovat Technické služby města Olomouce, a.s., které za tímto účelem pořídily nové svozové vozidlo uzpůsobené pro výsyp jak nových polopodzemních kontejnerů, tak stávajících nadzemních kontejnerů. Nebude tedy nutné, aby do dané lokality zajížděla rozdílná technika pro různé typy kontejnerů,“ vysvětluje náměstek primátora města Olomouce Otakar Bačák a dodává: „Jsem rád, že se nám tímto projektem podařilo opět přispět k našemu záměru estetizace veřejného prostoru i úspoře místa, kterého je na olomouckých sídlištích bohužel nedostatek. Rádi bychom proto ta dnes již nevyužívaná stanoviště původních nadzemních kontejnerů, u kterých to bude technicky možné, využili pro nová parkovací místa.“

Objemová kapacita sbíraných odpadů na Nových Sadech se značně zvýšila, naštěstí ale ne na úkor místa. Jeden pětikubíkový polopodzemní kontejner totiž nahradí 5 kusů těch původních nadzemních.

Nové kontejnery samotné však hezké prostředí na sídlišti nezajistí. I proto by místní měli mít na paměti, jak kontejnery správně využívat. „Apelujeme na občany, aby si vážili nově zkultivovaného prostředí a neznečišťovali okolí kontejnerů odkládáním nepatřičných odpadů. Jedná se především o objemný odpad jako je nábytek, koberce apod., a rovněž pak o větší papírové krabice, které je potřeba složit, rozstříhat nebo rozřezat tak, aby je bylo možné odložit do kontejnerů na papír. Objemný odpad lze celoročně odevzdávat ve sběrných dvorech,“ upozorňuje vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Jana Matzenauerová. Dodává také, že neoprávněným odložením odpadů vedle kontejnerů se občané nejen dopouští přestupku za porušení obecně závazné vyhlášky SMOl, ale znepříjemňují také využívání kontejnerů dalším občanům a v neposlední řadě výrazně komplikují práci zaměstnancům TSMO, kteří zajišťují vývoz odpadů.

Olomouc se realizací podobných projektů odpadového hospodářství řadí k moderním evropským městům. „Podobný systém sběru odpadů je na západě naprosto běžný. Příkladem může být třeba Nizozemí, které taktéž, stejně jako olomoucká sídliště bojuje s místem, proto tam nadzemní nádoby na sběr odpadu prakticky neuvidíte,“ dodává provozně technický náměstek TSMO,a.s., Pavel Musil.

Náklady na instalaci nových polopodzemních kontejnerů byly cca 10 milionů korun vč. DPH, z nichž 5,5 milionu korun, tedy 85 % z uznatelných nákladů, pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Nárůst objemové kapacity:

Původní kapacita nadzemních kontejnerů: 148 m3, z toho tříděné odpady 69 m3, SKO 79 m3
Nová kapacita polopodzemních kontejnerů: 245 m3, z toho tříděné odpady 157 m3, SKO 88 m3
Nárůst: celkem 97 m3, z toho tříděné odpady 88 m3, SKO 9 m3

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc