Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

V Olomouci přibylo třicet nádob na sběr jedlých olejů a tuků

20.09.2021 | Na přelomu září a října postupně přibývá v ulicích Olomouci třicet nových nádob na sběr použitých jedlých olejů a tuků. Celkový počet speciálních nádob zelené barvy s oranžovým víkem o objemu 120 litrů se tím zvýší na 71 stanovišť plošně rozmístěných ve všech částech města. ...

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021 | Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě. ...

V říjnu začínají sběrové soboty

24.09.2020

V Olomouci bude opět možné zbavit se nepotřebného odpadu, vysloužilého elektra nebo listí shrabaného při podzimním úklidu zahrádek. V říjnu startují podzimní sběrové soboty, potrvají celý měsíc.

„Od začátku až do konce října se mohou Olomoučané pohodlně zbavit velkoobjemového odpadu, vysloužilého elektroodpadu nebo biodpadu na sběrových sobotách. Jejich podzimní etapa proběhne na celkem dvaceti stanovištích ve městě a uskuteční se bez finanční spoluúčasti komisí místních částí.“ upozorňuje náměstek primátora Otakar Bačák.

První sběrová sobota se uskuteční 3. října, další budou probíhat v termínech 10., 17., 24. a 31. října. „Pro občany zůstávají zachována stanoviště v okrajových částech města se špatnou dostupností sběrových dvorů a stanoviště v centrálních městských částech jsou optimálně plošně rozložena tak, aby byla maximálně dostupná,“ zdůraznil primátor Mirek Žbánek.

Město totiž z ekonomických důvodů letos poprvé přistoupilo k optimalizaci sběrových sobot. Nově tak neodpovídají členění na jednotlivé městské části a oproti předchozím rokům mají zkrácenou dobu konání z původních pěti na tři hodiny, tzn. od 8:00 do 11:00. „Po vyhodnocení minulých let jsme přistoupili k lepší organizaci sběrových sobot. Nechceme, aby o ně lidé přišli, ale musí být efektivnější. Dříve se konaly plošně po celém městě, a to i v těch městských částech, kde jsou sběrové dvory nebo se nacházejí v jejich bezprostřední blízkosti,“ vysvětlil náměstek Otakar Bačák.

Obyvatelé z jakékoli městské části tak mohou na podzim nově využít kterékoliv pro ně nejdostupnější stanoviště podle místa a termínu. Na každém z nich budou po celou dobu k dispozici pracovníci technických služeb, kteří budou dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů. Kontejnery budou na stanoviště přistaveny vždy od 8 hodin a ještě tentýž den, po 11 hodině odvezeny. „Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze na určených stanovištích v tomto vyhrazeném čase a předávali jej výhradně pracovníkům svozové firmy,“ zdůrazňuje Petr Swaczyna z oddělení odpadového hospodářství.

Kusový domovní odpad je možné bezplatně odevzdávat také ve sběrových dvorech v Neředíně či Hodolanech. Stavební odpad a odpad s obsahem azbestu se odevzdává pouze za úplatu ve sběrovém dvoře v Chválkovicích v ulici U panelárny.

Jaké odpady lze odevzdávat?

Starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), použitý jedlý olej, drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, chemikálie, baterie), vysloužilá elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory, rádia, počítače, zářivky) a biologický odpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner. V rámci sběrových sobot je možné odkládat i použitý textil. Jediné, co není možné odevzdat, je stavební odpad.

HARMONOGRAM SBĚROVÝCH SOBOT - PODZIM 2020
čas konání 8:00 - 11:00 hod.

3. října 2020

 • Droždín: ulice Gagarinova (pod hasičskou zbrojnicí)
 • Lošov: ulice Svolinského (u hasičské zbrojnice)
 • Radíkov: parkoviště za točnou autobusů MHD
 • Svatý Kopeček: ulice Radíkovská parkoviště (u hřiště)

10. října 2020

 • Nedvězí: Neklanova (u bývalé hasičské zbrojnice)
 • Nemilany: ulice Povelská (u obchodu)
 • Slavonín: ulice Pod Kostelem
 • Tabulový Vrch: roh ulic Hněvotínská a Stupkova

17. října 2020

 • Hejčín: roh ulic Balbínova a Mojmírova
 • Hodolany: roh ulic Nezvalova a Zeyerova
 • Chomoutov: ulice Dalimilova (u hospody)
 • Lazce: roh ulic Urxova a Na Letné

24. října 2020

 • Holice: roh ulic U Hřiště a Přerovská (parkoviště)
 • Chválkovice: u křižovatky ulice Na Zákopě a Selské náměstí
 • Nový Svět: ulice Přichystalova (u obchodu)
 • Týneček: ulice Bohuslava Martinů (u rybníka)

31. října 2020

 • Nové Sady: Peškova u domu č.p. 497/6
 • Olomouc-západ: roh ulic Mozartova a Na Vozovce
 • Povel: roh ulic Sienkiewiczova a Lužická
 • Topolany: roh ulic Bílkova a U Parčíku (u památníku)
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc