Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

V Olomouci přibylo třicet nádob na sběr jedlých olejů a tuků

20.09.2021 | Na přelomu září a října postupně přibývá v ulicích Olomouci třicet nových nádob na sběr použitých jedlých olejů a tuků. Celkový počet speciálních nádob zelené barvy s oranžovým víkem o objemu 120 litrů se tím zvýší na 71 stanovišť plošně rozmístěných ve všech částech města. ...

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021 | Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě. ...

Olomoučané šetří životní prostření, i díky odevzdávání vysloužilého elektra

21.08.2020

Recyklace elektrospotřebičů je důležitá součást podpory životního prostředí. Olomoučané k ní přistupují zodpovědně. Vyplývá to z vyúčtování, které jim vystavila společnost ASEKOL zajišťující celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení.

„Obdrželi jsme certifikát, který ukazuje přesné výpočty toho, kolik jsme díky zpětnému odběru a recyklaci elektrospotřebičů uspořili elektrické energie, primárních surovin, ropy, vody a zároveň o kolik se snížilo okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů. Z vystaveného vyúčtování je vidět, že si Olomoučané určitě vedou dobře,“ ocenil náměstek primátora Otakar Bačák, který je za oblast odpadového hospodářství zodpovědný. Za rok 2019 se Olomoučanům podařilo vytřídit celkem 160 600,50 kg vysloužilých elektrospotřebičů.

Díky tomu uspořili:

  • 2 902,53 MWh elektrické energie
  • 252 829,67 l ropy (rovná se spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 3 718 083,50 km v běžném osobním automobilu)
  • 10 955,77 kg SO2 ekv. = snížení okyselování prostředí
  • 106,18 t primárních surovin
  • 10 049,21 m3 vody (rovná se stejnému množství, které je spotřebováno při 134 888,77 sprchováních)
  • 323,44 t CO2 ekv. = snížení produkce skleníkových plynů

Vytvářet optimální podmínky pro třídění všech druhů odpadů a zdokonalovat systém odpadového hospodářství se Olomouc snaží dlouhodobě. V rámci celé republiky se proto před lety zařadila k vůbec prvním městům, kde byly červené kontejnery pro sběr vysloužilého elektra umístěny. „Jsme nakloněni všem smysluplným projektům. V loňském roce jsme se proto zapojili i do nového projektu společnosti ASEKOL, který přináší jejich moderní designové ztvárnění. Věříme, že i nová grafická podoba nádob pomáhá zvýšit povědomí o zpětném odběru vysloužilých elektrozařízení a motivuje zejména mladou generaci k jejich třídění,“ uvedla Jana Matzenauerová, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství.

Úspory jsou vypočítávány na základě Life Cycle Assesment analýzy. Základem environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu, která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. V potaz je bráno všech šest skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Příloha

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc