Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021 | Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě. ...

Filmové spoty připomenou, jak správně třídit odpady

06.05.2021 | Myslíte si, že krabice od televize se vejde do modrého kontejneru celá? Je polystyren zkrystalizovaný papír? Patří klobása do bioodpadu? Právě na tyto otázky pomohou Olomoučanům najít správnou odpověď v pár minutách nové filmové spoty na podporu správného nakládání s odpady v Olomouci. ...

Poplatek za odpad? Město preferuje bankovní převod

23.04.2020

Konečný termín úhrady poplatku za odpad 31. květen se blíží. Pokud jste jej zatím neplatili, zvolte raději bezhotovostní platbu převodem nebo poštovní poukázkou.

„Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a nařízení ministerstva zdravotnictví vyzýváme poplatníky k maximálnímu využití bezhotovostních plateb. Této formy se dá využít i za pomoci příbuzných, či známých. Kvůli zvýšeným hygienickým opatřením je při platbě na pokladnách nutné počítat s delšími časovými prodlevami a mnohem náročnější čekací dobou,“ upozorňuje tajemník magistrátu Jan Večeř.

Pokud lidé nemají možnost bezhotovostního styku do data splatnosti 31. května, nebudou za pozdější platbu sankcionováni.

Hotovostní platba je přesto možná od úterka 5. května na pokladnách magistrátu v objektu Namiro na Palackého 14. A to vždy v úterý a ve čtvrtek od 8-12 a 13-15 hodin, včetně platby kartou. Je však nutné vzít v úvahu nařízena hygienická opatření.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA

Bankovním příkazem k úhradě či poštovní poukázkou na účet 19-1801731369/0800, variabilní symbol = 1337, specifický symbol = rodné číslo.

V případě hromadné platby za více členů domácnosti je nutné odeslat magistrátu Elektronický formulář k oznámení platby za komunální odpad prostřednictvím společného zástupce. Ten lze vyplnit online na adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/oznameni-spolecneho-zastupce

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc