Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021 | Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě. ...

Filmové spoty připomenou, jak správně třídit odpady

06.05.2021 | Myslíte si, že krabice od televize se vejde do modrého kontejneru celá? Je polystyren zkrystalizovaný papír? Patří klobása do bioodpadu? Právě na tyto otázky pomohou Olomoučanům najít správnou odpověď v pár minutách nové filmové spoty na podporu správného nakládání s odpady v Olomouci. ...

Nenechávejte prošlé potraviny u kontejnerů

03.04.2020

V posledních dnech řeší Odbor životního prostředí řadu stížností na výskyt potkanů i holubů na sídlištích, který přímo souvisí s odkládáním přebytečných a prošlých potravin v blízkosti kontejnerových stání a kolem odpadových nádob.

„Je třeba mít na paměti, že potkani i holubi se s oblibou vyskytují a zabydlují tam, kde jim to člověk umožní a vytváří jim k tomu, byť i nechtěně, příznivé životní podmínky. Zcela nepřijatelné je ponechávání prošlých potravin na veřejně přístupných místech a aktivní krmení holubů,“ říká vedoucí Odboru životního prostředí Petr Loyka. „Potkani i holubi mohou přenést na člověka závažná onemocnění. Na to bychom měli v současné době myslet dvojnásobně,“ dodává Loyka.

Deratizaci potkanů město provádí ve spolupráci s odbornou firmou. Odchyt holubů zabezpečuje specialista s odbornou způsobilostí, jejich lov pak v rámci možností daných zákonem o myslivosti provádějí členové mysliveckých sdružení popřípadě jednotliví myslivci.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc