Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021 | Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě. ...

Filmové spoty připomenou, jak správně třídit odpady

06.05.2021 | Myslíte si, že krabice od televize se vejde do modrého kontejneru celá? Je polystyren zkrystalizovaný papír? Patří klobása do bioodpadu? Právě na tyto otázky pomohou Olomoučanům najít správnou odpověď v pár minutách nové filmové spoty na podporu správného nakládání s odpady v Olomouci. ...

Lov ryb dočasně povolen i po platnosti rybářského lístku

25.03.2020

Řadě rybářů skončila 1. března platnost rybářského lístku a v současné době nemají možnost si jejich platnost obnovit. Dle stanoviska Ministerstva zemědělství mohou ti, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, během nouzového stavu v Česku lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem.

„Ale jedná se opravdu jen o případy, kdy držiteli platné povolenky k rybolovu na rok 2020 skončila po 1. březnu platnost rybářského lístku po dobu trvání nouzového stavu,“ vysvětlil vedoucí Odboru životního prostředí Petr Loyka.

Bližší informace na Odboru životního prostředí: 588 488 314, po–pá od 8 do 13 hodin.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc