Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021 | Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě. ...

Filmové spoty připomenou, jak správně třídit odpady

06.05.2021 | Myslíte si, že krabice od televize se vejde do modrého kontejneru celá? Je polystyren zkrystalizovaný papír? Patří klobása do bioodpadu? Právě na tyto otázky pomohou Olomoučanům najít správnou odpověď v pár minutách nové filmové spoty na podporu správného nakládání s odpady v Olomouci. ...

Poplatek za odpad: raději převodem

19.03.2020

Vzhledem k tomu, že je magistrát pro veřejnost uzavřen, není možné uhradit poplatek za odpad hotově u pokladen. Náměstek primátora Martin Major nabádá k bezhotovostní platbě.

„Platbu je možné do 31. května provést bankovním převodem na účet města. Pouze u poplatníků, kteří nemají možnosti využít bezhotovostní převod, nebude uplatňována sankce do doby zprovoznění pokladen,“ uvedl náměstek Major.

Platbu za komunální odpad uhraďte na účet číslo 19-1801731369/0800. Variabilní symbol: 1337. Specifický symbol: rodné číslo poplatníka. V případě, že hradíte poplatek i za jiné osoby v domácnosti, je nutné odeslat elektronicky i formulář o hromadné platbě.

Veškeré záležitosti ohledně platby odpadů lze nyní řešit pouze telefonicky nebo elektronickou poštou na oddělení místních poplatků, které je součástí ekonomického odboru.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc