Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Oznámení o hromadné platbě za odpad je možné podat pouze písemně

06.05.2021 | Blíží se termín pro platbu za svoz komunálního odpadu – tento poplatek je třeba uhradit do konce května. Mnoho Olomoučanů využívalo možnost hromadné platby, tedy sloučení poplatků za více osob v jednou platebním příkazu. Z technických důvodu po hackerském útoku však bude nyní možné tento formulář odevzdat pouze v písemné podobě. ...

Filmové spoty připomenou, jak správně třídit odpady

06.05.2021 | Myslíte si, že krabice od televize se vejde do modrého kontejneru celá? Je polystyren zkrystalizovaný papír? Patří klobása do bioodpadu? Právě na tyto otázky pomohou Olomoučanům najít správnou odpověď v pár minutách nové filmové spoty na podporu správného nakládání s odpady v Olomouci. ...

Nové centrum ve Chválkovicích předejde kolapsu se zpracováním odpadů

27.08.2019

Sběrný dvůr a třídící linka separovaného odpadu ve Chválkovicích jsou na hranici životnosti i výkonnosti. Město chce investovat do jeho obnovy. Vznikne zde moderní odpadové centrum.

„Kolaps dotřiďovací linky a sběrného dvora nemůžeme připustit. Musíme rychle začít budovat nové odpadové centrum, na nějž potřebujeme překlenovací úvěr,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Stavební povolení bylo na něj vydáno v červnu, včera se radní zabývali financováním i výhledem hospodaření s odpady.

Projektová dokumentace řeší vybudování moderního odpadového centra v olomoucké části Chválkovice, jehož součástí bude Re-Use centrum se školicím centrem, sběrový dvůr a třídicí linka. Na všechny součásti bude město žádat dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Re-Use centrum bude místem se zpětným odběrem použitých výrobků. Doposud na území města neexistuje. Technické služby města Olomouce počítají s tím, že se v něm vysbírá přes sto tun znovu použitelného odpadu. Dotace by mohla pokrýt 85 procent nákladů.

Nová třídicí linka na plast, papír a kompozitní obaly by mohla být financována prostřednictvím ITI – Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace. „Její existence by výrazně zvýšila podíl materiálového využití odpadů, Její kapacita by přesáhla dva tisíce tun za rok,“ naznačila Jana Matzenauerová, vedoucí odboru zeleně a odpadového hospodářství olomouckého magistrátu. Dotace by činila zhruba 16 z 65 milionů korun potřebných na její stavbu.

Radnice počítá i s rozšířením sběrového dvora ve Chválkovicích, který je nyní určen jen firmám a podnikatelům. Jeho dosavadní funkci by přebral sběrný dvůr v Chelčického ulici v Hodolanech. „Jeho zatížení je asi desetkrát menší, než tomu bývá v případě sběrného dvora pro obyvatele města,“ podotkl ředitel Technických služeb Jiří Fryc. Rozšíření sběrného dvora by mělo stát 67 milionů korun a dotace by mohla činit až 57 milionů.

Celková dotace na všechny tři části odpadového centra by mohla činit asi 80 milionů korun. Město by ze svého mělo zaplatit 120 milionů, což jsou nemalé prostředky. Do hry tak vstupuje překlenovací úvěr. Finanční výbor zastupitelstva ho na svém srpnovém jednání doporučil. „Doporučujeme přijetí nového úvěru s ohledem na nutnost provedení některých investičních akcí. Podmínkou je, že do roku 2022 dojde k poklesu zadlužení města minimálně o sto milionů korun,“ uvedl předseda výboru Viktor Tichák.

Ani tento krok zřejmě nevyřeší potřeby města na rozvoj odpadového hospodářství a nakládání s odpady dokonale. Produkce odpadů nyní dosahuje téměř 36 tisíc tun ročně. Z toho je 16 tisíc tun komunálního odpadu, zbytek tvoří využitelný odpad. Do budoucna proto radnice zvažuje ještě vybudování nového sběrného dvora na Nových Sadech, který by doplnil chválkovický a neředínský sběrný dvůr.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc