Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomouc se vymezila proti povinnému zálohování PET lahví

11.11.2023 | Zastupitelstvo města Olomouce nesouhlasí s povinným zálohovým systémem PET lahví. Přijalo proto na svém šestém zasedání deklaraci, kterou se připojilo k iniciativě posílit stávající systém sběru a třídění všech separovaných odpadů včetně PET lahví a nápojových plechovek. ...

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2024

09.11.2023 | ...

Olomouc se vymezila proti povinnému zálohování PET lahví

11.11.2023

Zastupitelstvo města Olomouce nesouhlasí s povinným zálohovým systémem PET lahví. Přijalo proto na svém šestém zasedání deklaraci, kterou se připojilo k iniciativě posílit stávající systém sběru a třídění všech separovaných odpadů včetně PET lahví a nápojových plechovek.

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2024

09.11.2023

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

09.11.2023

Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240 litrových nádob bude omezen od prosince 2023 do února/března 2024. Poslední prosincové svozy, mimořádné svozy v lednu a zahájení pravidelných svozů v únoru-březnu 2024 jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc