Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Kovový odpad

Kovový odpad máte možnost odevzdat v některé ze sběren, ve sběrových dvorech, v rámci sběrových sobot a nebo do speciálních kontejnerů šedé barvy.

Olomoučany čeká pilotní projekt, zkusí třídění kovů

Speciální kontejnery šedé barvy se nově objeví v několika městských částech. Město Olomouc startuje pilotní projekt, který lidem nově umožní třídit kovový odpad.

„Naší prioritou v oblasti odpadového hospodářství je předcházení vzniku směsného odpadu, který jinak končí ve spalovně. Chceme tak dát veřejnosti další možnost, vytřídit co největší množství odpadu, jež najde své další využití,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec, který má oblast životního prostředí na starosti.

Město proto ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce připravilo pilotní projekt, který umožní obyvatelům sedmi městských částí třídit kovy do speciálních kontejnerů. Pro sběr kovového odpadu jim poslouží speciální nádoby šedé barvy, které budou rozmístěny do vybraných lokalit Olomouce v průběhu dubna 2015.

Do konce měsíce se tak na stanovištích s nádobami na tříděný odpad v okrajových částech města i na sídlištích objeví deset šedých kontejnerů. „Pět jich rozmístíme v městských částech Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček a Týneček, kde převažuje zástavba rodinných domů a nejsou zde k dispozici jiné možnosti odložení kovů. Tedy sběrné dvory nebo výkupny druhotných surovin,“ vysvětlila vedoucí oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí olomouckého magistrátu Jana Matzenauerová.. Dalších pět kontejnerů, včetně potřebných informací o tom, co do nich lze nebo naopak nelze odkládat, bude umístněno na lidnatých sídlištích Nové Sady a Povel.

„Cílem pilotního projektu je porovnání způsobů třídění a skladby kovového odpadu v různých typech zástavby,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka. „Vyhodnocení předpokládáme na přelomu srpna a září letošního roku,“ doplnil. „Reagujeme tak zároveň na novou legislativní úpravu v oblasti odpadového hospodářství, která obcím ukládá povinnost umožnit občanům lepší dostupnost třídění kovů,“ uzavřel náměstek primátora Aleš Jakubec.

Umístění speciálních kontejnerů na kovy na stanovištích tříděného odpadu:

MĚSTSKÁ ČÁST STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Droždín Gagarinova ulice (u obchodu)
Lošov Svolinského ulice (u hasičské zbrojnice)
Radíkov u točny autobusů
Svatý Kopeček Sadové náměstí (u detašovaného pracoviště MMOl)
Týneček Ševčíkova ulice
Nové Sady Družební 2-2F (komplex bytových domů "U Kapličky")
Trnkova 24
Povel Janského 2 (naproti DDM)
Kischova 3 (za parkovištěm)
Schweitzerova 76 (naproti Billy)

 

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 
Redakční systém: CMSOl