Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Kompostárna Křelov

V areálu zemědělského družstva kompostuje bioodpad z Olomouce. Produkce kompostárny slouží jako zahradní hnojivo.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc