Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

07.11.2016 | Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240-litrových nádob ve městě Olomouci bude v zimním období (prosinec 2016 – březen 2017) omezen na interval 1 x měsíčně. Termíny posledních svozů bioodpadu v pravidelném čtrnáctidenním intervalu a svozy v měsících leden a únor jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce. K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu března 2017 (sudý - 10. týden – od 7.3.2017, lichý - 11. týden – od 13.3.2017). ...

Třídění papíru a plastů v rodinných domech – rozvoz nádob a harmonogram svozu v roce 2017

25.10.2016 | V rámci nového projektu na podporu třídění odpadů připraveného městem Olomouc společně s autorizovanou společností EKO-KOM dojde na přelomu listopadu a prosince 2016 k rozvozu nádob na papír a plasty o objemu 240 litrů do jednotlivých domácností, které si o nádoby požádaly v dotazníkové akci probíhající od června do srpna letošního roku. ...

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 
Redakční systém: CMSOl