Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Svoz odpadů se o červencových svátcích nemění, uzavřeny ale budou sběrové dvory

03.07.2020 | Technické služby města Olomouce oznamují, že u příležitosti letošních červencových svátků budou zajišťovat svoz odpadu bez omezení. ...

Město Olomouc šetří energii a chová se zodpovědně k životnímu prostředí

18.06.2020 | Množství vytříděného odpadu se v Olomouci za loňský rok opět zvýšilo. Obyvatelé města odevzdali do sběrových kontejnerů 1402 tun papíru, 1435 tun plastů, přes dva tisíce tun skla a 158 tun kovů. Město se také dlouhodobě drží na předních příčkách v množství separovaného odpadu v regionu. ...

Město Olomouc šetří energii a chová se zodpovědně k životnímu prostředí

18.06.2020

Množství vytříděného odpadu se v Olomouci za loňský rok opět zvýšilo. Obyvatelé města odevzdali do sběrových kontejnerů 1402 tun papíru, 1435 tun plastů, přes dva tisíce tun skla a 158 tun kovů. Město se také dlouhodobě drží na předních příčkách v množství separovaného odpadu v regionu.

„Tyto údaje nás samozřejmě těší, protože se jako město chceme chovat zodpovědně. Ještě důležitější ale je, že za tím stojí kladný přístup Olomoučanů k třídění odpadu,“ uvedl náměstek primátora Otakar Bačák.

Olomoucké výsledky v třídění se zvyšují každoročně. Meziroční nárůst byl ve srovnání let 2018 a 2019 loni nejvyšší u plastů, kde přesáhl 4,5 procenta. Loni město dosáhlo 54 procent celkové separace a při započtení papíru ze školních sběrových akcí a veřejných sběren tak dokonce téměř 61 procent. Olomouc tím reaguje i na výzvu Klimatické koalice, která zahrnuje i nakládání s odpady a do roku 2035 požaduje recyklovat alespoň 65 procent komunálního odpadu.

Generální ředitel odpadové formy EKO-KOM Zbyněk Kozel potvrdil, že Olomouc loni ušetřila přes 204 milionů MJ energie což je v přepočtu ekvivalentu oxidu uhličitého přes deset tisíc tun.

„V současné době se poměr množství produkovaných recyklovatelných a materiálově využitelných odpadů v Olomouci blíží padesáti procentům,“ potvrdila Jana Matzenauerová, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství. Podle ní se město Olomouc dlouhodobě snaží odstraňovat maximální množství nerecyklovatelných odpadů pomocí energetického využití oproti značně neekologickému skládkování.

Další aktivitou v oblasti předcházení vzniku odpadů je plánované vybudování RE-USE centra v rámci projektu Odpadového centra Chválkovice. „Lidé tam budou moci odevzdávat dále využitelné výrobky, které budou moci další občané znovu použít. Výrobky tak neskončí v odpadu, ale najdou další využití ke svému účelu,“ doplnil náměstek Bačák.

Díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM se loni v Česku uspořilo 21,6 mil. GJ energie. Tedy tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332 tisíc domácností. Systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM přispěl ke snížení emisí o 922 540 tun ekvivalentu oxidu uhličitého.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc