Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Jaké budou sběrové soboty?

30.07.2020 | Zbavit se nebezpečného, velkoobjemového odpadu, elektrospotřebičů nebo bioodpadu budou mít občané možnost prostřednictvím sběrových sobot. Jejich podzimní etapa proběhne na celkem dvaceti stanovištích ve městě a uskuteční se bez finanční spoluúčasti jednotlivých komisí místních částí. ...

Města a obce podpořily společný postup při nakládání s komunálním odpadem v kraji

15.07.2020 | Podpisem smluv o nákupu akcií od Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje potvrdily obce a města z regionu zájem o společný postup v rámci využívání svého komunálního odpadu. Smlouvy podepsali zástupci hejtmanství, akciové společnosti i měst a obcí v úterý 14. července. ...

Poplatek za odpad? Město preferuje bankovní převod

23.04.2020

Konečný termín úhrady poplatku za odpad 31. květen se blíží. Pokud jste jej zatím neplatili, zvolte raději bezhotovostní platbu převodem nebo poštovní poukázkou.

„Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a nařízení ministerstva zdravotnictví vyzýváme poplatníky k maximálnímu využití bezhotovostních plateb. Této formy se dá využít i za pomoci příbuzných, či známých. Kvůli zvýšeným hygienickým opatřením je při platbě na pokladnách nutné počítat s delšími časovými prodlevami a mnohem náročnější čekací dobou,“ upozorňuje tajemník magistrátu Jan Večeř.

Pokud lidé nemají možnost bezhotovostního styku do data splatnosti 31. května, nebudou za pozdější platbu sankcionováni.

Hotovostní platba je přesto možná od úterka 5. května na pokladnách magistrátu v objektu Namiro na Palackého 14. A to vždy v úterý a ve čtvrtek od 8-12 a 13-15 hodin, včetně platby kartou. Je však nutné vzít v úvahu nařízena hygienická opatření.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA

Bankovním příkazem k úhradě či poštovní poukázkou na účet 19-1801731369/0800, variabilní symbol = 1337, specifický symbol = rodné číslo.

V případě hromadné platby za více členů domácnosti je nutné odeslat magistrátu Elektronický formulář k oznámení platby za komunální odpad prostřednictvím společného zástupce. Ten lze vyplnit online na adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/oznameni-spolecneho-zastupce

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc