Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Jaké budou sběrové soboty?

30.07.2020 | Zbavit se nebezpečného, velkoobjemového odpadu, elektrospotřebičů nebo bioodpadu budou mít občané možnost prostřednictvím sběrových sobot. Jejich podzimní etapa proběhne na celkem dvaceti stanovištích ve městě a uskuteční se bez finanční spoluúčasti jednotlivých komisí místních částí. ...

Města a obce podpořily společný postup při nakládání s komunálním odpadem v kraji

15.07.2020 | Podpisem smluv o nákupu akcií od Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje potvrdily obce a města z regionu zájem o společný postup v rámci využívání svého komunálního odpadu. Smlouvy podepsali zástupci hejtmanství, akciové společnosti i měst a obcí v úterý 14. července. ...

Nenechávejte prošlé potraviny u kontejnerů

03.04.2020

V posledních dnech řeší Odbor životního prostředí řadu stížností na výskyt potkanů i holubů na sídlištích, který přímo souvisí s odkládáním přebytečných a prošlých potravin v blízkosti kontejnerových stání a kolem odpadových nádob.

„Je třeba mít na paměti, že potkani i holubi se s oblibou vyskytují a zabydlují tam, kde jim to člověk umožní a vytváří jim k tomu, byť i nechtěně, příznivé životní podmínky. Zcela nepřijatelné je ponechávání prošlých potravin na veřejně přístupných místech a aktivní krmení holubů,“ říká vedoucí Odboru životního prostředí Petr Loyka. „Potkani i holubi mohou přenést na člověka závažná onemocnění. Na to bychom měli v současné době myslet dvojnásobně,“ dodává Loyka.

Deratizaci potkanů město provádí ve spolupráci s odbornou firmou. Odchyt holubů zabezpečuje specialista s odbornou způsobilostí, jejich lov pak v rámci možností daných zákonem o myslivosti provádějí členové mysliveckých sdružení popřípadě jednotliví myslivci.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc