Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Jaké budou sběrové soboty?

30.07.2020 | Zbavit se nebezpečného, velkoobjemového odpadu, elektrospotřebičů nebo bioodpadu budou mít občané možnost prostřednictvím sběrových sobot. Jejich podzimní etapa proběhne na celkem dvaceti stanovištích ve městě a uskuteční se bez finanční spoluúčasti jednotlivých komisí místních částí. ...

Města a obce podpořily společný postup při nakládání s komunálním odpadem v kraji

15.07.2020 | Podpisem smluv o nákupu akcií od Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje potvrdily obce a města z regionu zájem o společný postup v rámci využívání svého komunálního odpadu. Smlouvy podepsali zástupci hejtmanství, akciové společnosti i měst a obcí v úterý 14. července. ...

Aktuální informace pro rybáře, lovce i majitele psů

26.03.2020

Nynější stav nouze staví před lidi množství problémů, s nimiž se za běžných časů nesetkávají. S různými nejasnými situacemi se potýkají i rybáři lovci či lidé, kteří chtějí jít do přírody venčit psa. Vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka odpovídá na některé často kladené dotazy.

Zveřejnili jste prodloužení platnosti rybářských lístků, jak je to ale s loveckými lístky myslivců, kterým po 1. březnu také skončila platnost?
Postupujeme obdobně, jako v případě rybářských lístků. Rybářské a Lovecké lístky, jejichž platnost skončila po 1. 3. 2020 zůstávají po dobu nouzového stavu v platnosti a nejsou OŽP vydávány! Ihned po skončení nouzového stavu budou rybářské i lovecké lístky vydávány po telefonické dohodě i mimo úřední dny.

Mohu v současné situaci vyrazit na ryby, když nevím, kolik lovících bude na rybářském revíru přítomno? Jsem z Olomouce, nejde mi o řeku Moravu, ale o štěrkopísky, jako jsou třeba Poděbrady, kde jsou ve stejnou dobu rybáři i lidé na procházkách.
Na ryby vyrazte, nezapomeňte si roušku, ale neshromažďujte se a neřešte s lovícími vedle vás, proč to dnes bere nebo nebere a jaká nástraha na háčku je nyní ta nejvhodnější. Na to bude jistě dostatek času až nouzový stav skončí.

Mohou být naši netopýři v souvislosti s onemocněním COVID-19 nějak nebezpeční?
Již zprávy o onemocnění v čínském Wu-chanu a následné pandemické šíření nákazy vyvolává otázky k vazbám koronavirů na netopýry, protože netopýři opravdu představují jednu z výchozích hostitelských skupin. Naši netopýři jsou zvláště chránění, tedy zákonem chráněni živočichové. Stejně tak jsou chráněna i jejich sídla, tedy místa kde žijí. Od našich netopýrů nebezpečí nehrozí, protože my tyto chráněné tvory přece nechytáme a hlavně netopýry nejíme.

Reaguji na nezveřejněnou informaci k pohybu psů. Kdo nese odpovědnost za psa, který volně pobíhá ve výběhové zóně podél řeky v situaci, kdy územím procházejí lidé a projíždějí bruslaři a kolaři?
Zcela volný pohyb psa na veřejných prostranstvích bez vodítka i náhubku, avšak při zachování plné občanskoprávní či trestněprávní odpovědnosti, je dovolen jen v zónách pro volný pohyb psů. „Výběhové zóny“ u řeky jsou problematické. Situace, v niž se nyní nacházíme je opravdu mimořádná a vážná, proto prosím o vzájemnou ohleduplnost. Územím je nyní vhodné pouze projít, či projet,. Opravdu není vhodná doba na to, aby „nepejskaři“ požadovali zrušení volného pohybu psů, čistou a bezpečnou plochu s přístupem k řece a pejskaři naopak prostor bez lidí.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc