Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Jaké budou sběrové soboty?

30.07.2020 | Zbavit se nebezpečného, velkoobjemového odpadu, elektrospotřebičů nebo bioodpadu budou mít občané možnost prostřednictvím sběrových sobot. Jejich podzimní etapa proběhne na celkem dvaceti stanovištích ve městě a uskuteční se bez finanční spoluúčasti jednotlivých komisí místních částí. ...

Města a obce podpořily společný postup při nakládání s komunálním odpadem v kraji

15.07.2020 | Podpisem smluv o nákupu akcií od Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje potvrdily obce a města z regionu zájem o společný postup v rámci využívání svého komunálního odpadu. Smlouvy podepsali zástupci hejtmanství, akciové společnosti i měst a obcí v úterý 14. července. ...

Poplatek za odpad: raději převodem

19.03.2020

Vzhledem k tomu, že je magistrát pro veřejnost uzavřen, není možné uhradit poplatek za odpad hotově u pokladen. Náměstek primátora Martin Major nabádá k bezhotovostní platbě.

„Platbu je možné do 31. května provést bankovním převodem na účet města. Pouze u poplatníků, kteří nemají možnosti využít bezhotovostní převod, nebude uplatňována sankce do doby zprovoznění pokladen,“ uvedl náměstek Major.

Platbu za komunální odpad uhraďte na účet číslo 19-1801731369/0800. Variabilní symbol: 1337. Specifický symbol: rodné číslo poplatníka. V případě, že hradíte poplatek i za jiné osoby v domácnosti, je nutné odeslat elektronicky i formulář o hromadné platbě.

Veškeré záležitosti ohledně platby odpadů lze nyní řešit pouze telefonicky nebo elektronickou poštou na oddělení místních poplatků, které je součástí ekonomického odboru.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc