Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Platba poplatku za komunální odpad

22.05.2020 | Termín, do kterého je třeba uhradit poplatek za komunální odpad v Olomouci, se blíží. Konečná splatnost poplatku je stanovena na 31. května 2020. Platbu je možné uhradit osobně na úřadě nebo využít bezhotovostní platbu. ...

Sběrové dvory budou otevřeny i v květnové státní svátky

28.04.2020 | Sběrové dvory budou pro občany města Olomouce mimořádně otevřené i v květnové státní svátky, které letos vycházejí na pátky 1. května a 8. května. Provozní doba sběrových dvorů v Neředíně za krematoriem a v Hodolanech v ulici Chelčického bude v tyto sváteční dny vždy od 9.00 do 13.00 a od 13.30 do 17.00. ...

Poplatek za odpad: raději převodem

19.03.2020

Vzhledem k tomu, že je magistrát pro veřejnost uzavřen, není možné uhradit poplatek za odpad hotově u pokladen. Náměstek primátora Martin Major nabádá k bezhotovostní platbě.

„Platbu je možné do 31. května provést bankovním převodem na účet města. Pouze u poplatníků, kteří nemají možnosti využít bezhotovostní převod, nebude uplatňována sankce do doby zprovoznění pokladen,“ uvedl náměstek Major.

Platbu za komunální odpad uhraďte na účet číslo 19-1801731369/0800. Variabilní symbol: 1337. Specifický symbol: rodné číslo poplatníka. V případě, že hradíte poplatek i za jiné osoby v domácnosti, je nutné odeslat elektronicky i formulář o hromadné platbě.

Veškeré záležitosti ohledně platby odpadů lze nyní řešit pouze telefonicky nebo elektronickou poštou na oddělení místních poplatků, které je součástí ekonomického odboru.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc