Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Jaké budou sběrové soboty?

30.07.2020 | Zbavit se nebezpečného, velkoobjemového odpadu, elektrospotřebičů nebo bioodpadu budou mít občané možnost prostřednictvím sběrových sobot. Jejich podzimní etapa proběhne na celkem dvaceti stanovištích ve městě a uskuteční se bez finanční spoluúčasti jednotlivých komisí místních částí. ...

Města a obce podpořily společný postup při nakládání s komunálním odpadem v kraji

15.07.2020 | Podpisem smluv o nákupu akcií od Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje potvrdily obce a města z regionu zájem o společný postup v rámci využívání svého komunálního odpadu. Smlouvy podepsali zástupci hejtmanství, akciové společnosti i měst a obcí v úterý 14. července. ...

Sběrové soboty nekončí, budou ale jiné

25.01.2020

Sběrové soboty budou efektivnější, levnější a s pilotním projektem mobilního svozu odpadu v okrajových částech Olomouce. Město vyhodnocuje plán odpadového hospodářství a náklady na sběrové soboty v předchozích letech.

„Úplné rušení sběrových sobot je nesmysl, to rozhodně nepřipouštím. Pravdou ale je, že se zabýváme lepší organizací této služby, která byla doposud příšerně drahá. Když vyhodnocujeme plán odpadového hospodářství, hledáme také efektivnější způsob zajištění sběru odpadu. Neznamená to plošné rušení sběrových sobot, ale musíme se přece zamýšlet nad tím, co dává smysl a nestojí obrovské peníze,“ upozornil primátor Mirek Žbánek.

Neplýtvat penězi

Nehospodárnost některých sběrových sobot prováděných v minulých letech byla konstatována v rámci posouzení ekonomiky odpadového hospodářství. Sběrové soboty se konaly plošně po celém městě, a to i v městských částech, ve kterých se přímo nacházejí sběrové dvory, nebo jsou v jejich bezprostřední blízkosti.
„Neefektivitu bohužel nese i to, že v rámci sběrových sobot se, na rozdíl od sběrových dvorů, mohou zbavit odpadu i mimoolomoučtí občané zcela zdarma na úkor financí města. Hledáme proto způsob jak službu zajistit, ale neplýtvat penězi určenými na svoz komunálního odpadu a likvidaci černých skládek, které vznikají i navzdory sběrovým sobotám,“ objasnil náměstek primátora Otakar Bačák zodpovědný za oblast odpadového hospodářství.
Město navíc připravuje projekt dalšího, třetího sběrového dvora. Vzniknout by mohl v lokalitě Nových Sadů.

Náklady na plošné sběrové soboty přijdou město ročně na 2,3 milionu korun. V přepočtu to znamená více než 9 tisíc korun na 1 tunu svezených odpadů. „To je oproti standardnímu svozu více než trojnásobek nákladů. Množství odpadů ze sběrových sobot přitom každým rokem klesá, ale náklady na jedno stanoviště zůstávají na konstantních 60 tisících korunách,“ podtrhnul náměstek Bačák. „A přesto platíme další miliony za úklid velkého odpadu, který někteří bezohledně skládají ke kontejnerům u domů v průběhu celého roku. Tam gauče nebo televize určitě nepatří,“ zdůraznil primátor.

Svoz velkoobjemového odpadu

Za tímto účelem proto město zvažuje ekonomičtější variantu zavedení sběrových sobot, které by se pořádaly v konkrétních městských částech na omezeném počtu stanovišť a jejich komise by se na financování podílely.
„V okrajových městských částech chceme vyzkoušet i pilotní projekt mobilního sběru velkoobjemového odpadu. Jsme si dobře vědomi toho, že babička z Lošova nemá možnost odvézt svůj starý gauč do sběrového dvora ve městě. Mobilní svoz by se proto pilotně týkal městských částí s převažující rodinnou zástavbou, jako jsou Radíkov, Lošov, Droždín, Chomoutov, Nedvězí, Topolany, Týneček,“ uvažuje primátor.
„V určený den a dobu by tak občané mohli velkoobjemový odpad umístit před svůj dům, odkud bychom jej odváželi,“ upřesnil ředitel Technických služeb města Olomouce Jiří Fryc. Po vyhodnocení efektivity a nákladů na mobilní svoz odpadu by se pak mohla služba rozšířit i do dalších městských částí. S novým záměrem na pořádání sběrových sobot nyní město seznámí jednotlivé městské části.

Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města za období 2018-2019 bude k dispozici koncem února. „Rok 2020 je přesně v polovině sledovaného období účinnosti plánu, takže závěry z tohoto vyhodnocení a následná doporučení bude třeba považovat za zásadní pro další kroky v oblasti odpadového hospodářství města,“ uzavřel náměstek primátora Otakar Bačák.

Sběrové dvory pro občany

Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory uložit bezplatně kusový domovní odpad včetně domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady. Provozní doba sběrových dvorů v Neředíně a v Hodolanech je pondělí až sobota od 9:00 do 17:00 (polední přestávka 13:00 - 13:30), v neděli od 9:00 do 13:00. Na těchto sběrových dvorech není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele, který se nachází v ulici U Panelárny a je v provozu v pracovní dny od 7:00 do 13:00.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc