Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Platba poplatku za komunální odpad

22.05.2020 | Termín, do kterého je třeba uhradit poplatek za komunální odpad v Olomouci, se blíží. Konečná splatnost poplatku je stanovena na 31. května 2020. Platbu je možné uhradit osobně na úřadě nebo využít bezhotovostní platbu. ...

Sběrové dvory budou otevřeny i v květnové státní svátky

28.04.2020 | Sběrové dvory budou pro občany města Olomouce mimořádně otevřené i v květnové státní svátky, které letos vycházejí na pátky 1. května a 8. května. Provozní doba sběrových dvorů v Neředíně za krematoriem a v Hodolanech v ulici Chelčického bude v tyto sváteční dny vždy od 9.00 do 13.00 a od 13.30 do 17.00. ...

Olomouc má bronz za třídění, uspěla v celostátní soutěži o Křišťálovou popelnici

13.06.2019

Kde se třídilo v roce 2018 nejlépe? I v Olomouci! Jména těch nejlepších odtajnila společnost EKO-KOM, která je vyhlašovatelem celostátní soutěže obcí v třídění odpadů. V klání o Křišťálovu popelnici získala Olomouc bronz v kategorii měst nad 5 000 obyvatel.

„Olomouc je v konkurenci měst dlouhodobě lídrem ve třídění. Odpady jsou pro nás důležité téma, kterému se systematicky věnujeme. Úspěchem je dlouhodobá práce, která je založena hlavně na osvětě a na promyšleném budování systému třídění odpadů. Snažíme se lidem poskytnout co nejlepší podmínky,“ uvedl primátor Mirek Žbánek, který si ocenění pro město v Hradci Králové převzal.

Do užšího výběru 15. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Na slavnostním ceremoniálu byli oceněni 3 nejlepší z každé kategorie. Zástupci vítězných obcí převzali menší křišťálovou popelničku a šek na 100 tisíc korun jako příspěvek na další zlepšení nakládání s odpady.

Možnost třídit odpady má 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí. K dispozici mají po celé ČR už více než 413 000 barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. „Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů,“ potvrzují zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která ocenění v soutěži vítězným obcím a městům na slavnostním večeru v rámci konference Odpady a obce 2019, předávala. Hodnotilo se nejen množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu, hodnotil se také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota sběrné sítě, přihlíželo se také k tomu, zda obec sbírá i nápojový karton, bílé sklo a kovy a celkově jaké jsou v obci vytvořené podmínky pro nakládání s odpady.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 2018

Kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:

  1. Beroun
  2. Vimperk
  3. Olomouc

Kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:

  1. Hovorany
  2. Lety
  3. Solnice

Kategorie Obce do 500 obyvatel:

  1. Neratov
  2. Roudno
  3. Borůvka
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc