Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Platba poplatku za komunální odpad

22.05.2020 | Termín, do kterého je třeba uhradit poplatek za komunální odpad v Olomouci, se blíží. Konečná splatnost poplatku je stanovena na 31. května 2020. Platbu je možné uhradit osobně na úřadě nebo využít bezhotovostní platbu. ...

Sběrové dvory budou otevřeny i v květnové státní svátky

28.04.2020 | Sběrové dvory budou pro občany města Olomouce mimořádně otevřené i v květnové státní svátky, které letos vycházejí na pátky 1. května a 8. května. Provozní doba sběrových dvorů v Neředíně za krematoriem a v Hodolanech v ulici Chelčického bude v tyto sváteční dny vždy od 9.00 do 13.00 a od 13.30 do 17.00. ...

Olomouc má zlato za třídění odpadů

16.05.2019

Zlatou příčku obsadila Olomouc v krajském kole soutěže měst a obcí, které nejlépe třídí odpady. V kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel si odnesla vítězství. Ve 14. ročníku tradiční soutěže s názvem O keramickou popelnici se udělovaly ceny v celkem čtyřech velikostních skupinách a jedné speciální kategorii. Nejlépe v Olomouckém kraji třídí odpady v Olomouci, Litovli, Majetíně a Ostružné.

Hlavními kritérii hodnocení byla výtěžnost papíru, plastu a skla na obyvatele, doplňkovými pak sběr čirého skla, nápojového kartonu a hustota sběrné sítě. „Mezi městy nad 15 tisíc obyvatel třídí stejně jako v loňském roce nejlépe lidé v krajské metropoli Olomouci,“ vyhlásila na ceremoniálu Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu z Autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

„Úspěchem je dlouhodobá práce, která byla založena především na osvětě a na promyšleném budování systému třídění odpadů. Lidé si vzali za své, že směsný odpad zatěžuje přírodní prostředí, stojí peníze a že netřídit je přežitek,“ uvedl s přesvědčením primátor Mirek Žbánek, který si vítězné ocenění převzal. „Jsem hrdý na to, že jsme městem, které dosahuje takto velkolepého úspěchu. Je to zároveň dobrá startovací čára i pro budoucnost, protože trend v třídění odpadů i legislativní tlak evropských směrnic bude růst. Současné úspěchy nám dávají lepší šanci plnit náročné limity v podílu recyklace, které nás čekají,“ zdůraznil primátor.

„Vítězná města jsou dlouhodobě lídry Olomouckého kraje, který patří ve třídění odpadů k nejlepším regionům v České republice. Odpady jsou pro nás důležité téma, kterému se věnujeme dlouhodobě,“ potvrdil na ceremoniálu Milan Klimeš, náměstek hejtmana Olomouckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí. „Olomouc patří mezi města z nejrozvinutějším a nejprogresivnějším systémem odpadového hospodářství v České republice, získala již řadu ocenění i v rámci celé republiky,“ doplnila vedoucí odboru odpadového hospodářství olomouckého magistrátu Jana Matzenauerová.

V celorepublikovém srovnání je Olomoucký kraj na pomyslném pátém místě. Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, na jednoho obyvatele kraje připadlo v roce 2018 celkem 51 kg vytříděného odpadu, průměr celé ČR je přitom 49 kg, tedy o několik kilogramů nižší.

Do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Olomoucký kraj společně s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno 396 obcí a měst Olomouckého kraje.

Příloha:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc