Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

O odpadech obecně

24.07.2019 | Nakládání s odpady v Olomouci - brožura ...

Svoz odpadů o červencových svátcích

24.06.2019 | Během pátečního státního svátku 5. července 2019 budou Technické služby města Olomouce, zajišťovat svoz odpadu bez omezení podle pravidelného harmonogramu. ...

Olomouc má zlato za třídění odpadů

16.05.2019

Zlatou příčku obsadila Olomouc v krajském kole soutěže měst a obcí, které nejlépe třídí odpady. V kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel si odnesla vítězství. Ve 14. ročníku tradiční soutěže s názvem O keramickou popelnici se udělovaly ceny v celkem čtyřech velikostních skupinách a jedné speciální kategorii. Nejlépe v Olomouckém kraji třídí odpady v Olomouci, Litovli, Majetíně a Ostružné.

Hlavními kritérii hodnocení byla výtěžnost papíru, plastu a skla na obyvatele, doplňkovými pak sběr čirého skla, nápojového kartonu a hustota sběrné sítě. „Mezi městy nad 15 tisíc obyvatel třídí stejně jako v loňském roce nejlépe lidé v krajské metropoli Olomouci,“ vyhlásila na ceremoniálu Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu z Autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

„Úspěchem je dlouhodobá práce, která byla založena především na osvětě a na promyšleném budování systému třídění odpadů. Lidé si vzali za své, že směsný odpad zatěžuje přírodní prostředí, stojí peníze a že netřídit je přežitek,“ uvedl s přesvědčením primátor Mirek Žbánek, který si vítězné ocenění převzal. „Jsem hrdý na to, že jsme městem, které dosahuje takto velkolepého úspěchu. Je to zároveň dobrá startovací čára i pro budoucnost, protože trend v třídění odpadů i legislativní tlak evropských směrnic bude růst. Současné úspěchy nám dávají lepší šanci plnit náročné limity v podílu recyklace, které nás čekají,“ zdůraznil primátor.

„Vítězná města jsou dlouhodobě lídry Olomouckého kraje, který patří ve třídění odpadů k nejlepším regionům v České republice. Odpady jsou pro nás důležité téma, kterému se věnujeme dlouhodobě,“ potvrdil na ceremoniálu Milan Klimeš, náměstek hejtmana Olomouckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí. „Olomouc patří mezi města z nejrozvinutějším a nejprogresivnějším systémem odpadového hospodářství v České republice, získala již řadu ocenění i v rámci celé republiky,“ doplnila vedoucí odboru odpadového hospodářství olomouckého magistrátu Jana Matzenauerová.

V celorepublikovém srovnání je Olomoucký kraj na pomyslném pátém místě. Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, na jednoho obyvatele kraje připadlo v roce 2018 celkem 51 kg vytříděného odpadu, průměr celé ČR je přitom 49 kg, tedy o několik kilogramů nižší.

Do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Olomoucký kraj společně s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno 396 obcí a měst Olomouckého kraje.

Příloha:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 
Redakční systém: CMSOl