Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

V březnu začíná čtrnáctidenní svoz bioodpadu

20.02.2019 | Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ve městě Olomouci začíná v březnu. Bioodpad ze speciálních 240 litrových nádob bude jako obvykle svážen z konkrétních městských částí v režimu sudých a lichých týdnů. ...

Soutěž statutárních měst „Hejbni s elektrem“ vstupuje do druhé poloviny

31.01.2019 | Do své druhé poloviny vstupuje soutěž s názvem „Hejbni s elektrem pro lepší život“, kterou pro statutární města v České republice loni vyhlásil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN. ...

Příručka pomůže Olomoučanům správně třídit odpady

12.12.2018

Praktickou příručku s informacemi jak správně třídit odpad připravila pro obyvatele statutární město Olomouc. Z nové brožury se zájemci mimo jiné dozví, jaké druhy odpadů je možné ve městě odkládat do kontejnerů či na sběrné dvory a jakých nejčastějších chyb se mají vyvarovat. Publikace obsahuje rovněž zajímavé údaje o systému odpadového hospodářství.

„Požadavek na praktický návod vyšel od občanů, kteří nás o podobný materiál pravidelně žádají. Podobná brožura byla vydána naposledy před deseti lety a žádala si tedy výraznou aktualizaci,“ uvedl náměstek olomouckého primátora pro oblast městské zeleně a odpadového hospodářství Pavel Hekela.

Kromě praktických návodů jak správně třídit konkrétní komodity najdou Olomoučané v příručce i obecné informace o odpadech, provozní doby sběrných dvorů nebo výběr pilotních projektů ve městě a výčet úspěchů na poli odpadového hospodářství v rámci celé republiky. „S řadou aktivit, například separací nápojových kartonů, plošnou distribucí barevných tašek na třídění odpadů do všech domácností či sběrem potravinářských olejů začalo naše město mezi prvními v republice,“ upřesnil náměstek Hekela.

Publikace bude občanům zdarma k dispozici od začátku nového roku na přepážkách a detašovaných pracovištích magistrátu při úhradě poplatků za komunální odpad, v turistickém infocentru v podloubí radnice na Horním náměstí či na odboru městské zeleně a odpadového hospodářství v Hynaisově ulici. V elektronické podobě bude umístěna na městském webu.

Brožura vychází v desetitisícovém nákladu, je vytištěná na recyklovaném papíře s certifikací původu materiálu z šetrně obhospodařovaných lesů. Má celkem 36 stran, část nákladu je navíc doplněna i harmonogramem svozu bioodpadu, papíru a plastu z rodinné zástavby na rok 2019. Město materiál vydalo díky podpoře od kolektivních systémů EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce a dalšími partnery.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 
Redakční systém: CMSOl