Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Platba poplatku za komunální odpad

22.05.2020 | Termín, do kterého je třeba uhradit poplatek za komunální odpad v Olomouci, se blíží. Konečná splatnost poplatku je stanovena na 31. května 2020. Platbu je možné uhradit osobně na úřadě nebo využít bezhotovostní platbu. ...

Sběrové dvory budou otevřeny i v květnové státní svátky

28.04.2020 | Sběrové dvory budou pro občany města Olomouce mimořádně otevřené i v květnové státní svátky, které letos vycházejí na pátky 1. května a 8. května. Provozní doba sběrových dvorů v Neředíně za krematoriem a v Hodolanech v ulici Chelčického bude v tyto sváteční dny vždy od 9.00 do 13.00 a od 13.30 do 17.00. ...

Poplatek za odpad se příští rok nezvýší, radní navíc navrhují osvobodit od platby obyvatele ulic Nábřeží a Blahoslavova

15.08.2018

Za svoz komunálního odpadu budou Olomoučané i v roce 2019 platit stejně jako v předešlých šesti letech, tedy 660 korun. Rada města chce ponechat výši poplatku beze změn. Nově navíc navrhuje osvobodit od platby obyvatele ulic Nábřeží a Blahoslavova, kteří jsou nejvíce dotčeni rozsáhlou výstavbou protipovodňových opatření. Návrh obecně závazné vyhlášky ještě musí schválit zastupitelstvo.

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která poplatek stanovuje, navrhuje rada města zastupitelům schválit ve stejné výši jako loni. Ve stejném rozsahu navrhují radní ponechat i stávající úlevy z poplatků, avšak s jednou zásadní výjimkou.

„Vyhláška obsahuje podstatnou změnu, která odráží situaci související se stavbou protipovodňových opatření ve městě. Konkrétní úprava se týká osvobození od platby za odpad pro obyvatele s trvalým pobytem hlášeným na adrese ulic Nábřeží a Blahoslavova, tzn. i pro poplatníky, kteří na základě nájemní smlouvy užívají bytovou jednotku na těchto uvedených adresách,“ popisuje zásadní změnu náměstek primátora Martin Major. „Navrhované osvobození odráží skutečnost, že v centru Olomouce podél řeky Moravy probíhá již od letošního dubna rozsáhlá a dlouhodobá realizace protipovodňových opatření, kterou jsou obyvatelé těchto dvou ulic dotčeni zdaleka nejvíce. Toto osvobození je dočasné a bude trvat maximálně po dobu realizace protipovodňových opatření,““ vysvětlil Martin Major. Dopravní uzavření lokality má nebo bude mít za následek také nemožnost svozu komunálního odpadu z těchto ulic.

V případě ostatních poplatníků, chtějí radní i pro příští rok ponechat částku, na kterou byli Olomoučané zvyklí v posledních šesti letech. Poplatek za odpad se v Olomouci zvyšoval naposledy v roce 2013. Částka platná od roku 2004 se tehdy zvedla ze 492 korun na stávajících 660 korun.

Poplatek za komunální odpad, který se každý rok stanovuje samostatně, zohledňuje skutečné náklady města spojené se sběrem a svozem netříděného komunálního odpadu. Výběr poplatku za rok 2018, konkrétně k letošnímu červenci, činil 51 774 463 korun. Celkové náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2017 dosáhly částky 59 776 346 korun.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc