Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Svoz odpadů se o červencových svátcích nemění, uzavřeny ale budou sběrové dvory

03.07.2020 | Technické služby města Olomouce oznamují, že u příležitosti letošních červencových svátků budou zajišťovat svoz odpadu bez omezení. ...

Město Olomouc šetří energii a chová se zodpovědně k životnímu prostředí

18.06.2020 | Množství vytříděného odpadu se v Olomouci za loňský rok opět zvýšilo. Obyvatelé města odevzdali do sběrových kontejnerů 1402 tun papíru, 1435 tun plastů, přes dva tisíce tun skla a 158 tun kovů. Město se také dlouhodobě drží na předních příčkách v množství separovaného odpadu v regionu. ...

Olomouc je na špici v nakládání s odpady, vybuduje nové kontejnery a připojí se k portálu Nevyhazuj to

19.07.2018

Další zkvalitnění nakládání s tříděným odpadem v Olomouci umožní výstavba polopodzemních kontejnerů na sídlišti Nové Sady. Městská rada včera schválila přípravu a podání žádosti o dotaci.

„Sídlištní zástavba je vhodnou lokalitou pro úpravu nevyhovujících kontejnerových stání, ať již z estetického či provozního hlediska,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec.

Polopodzemní kontejnery o objemu 3 až 5 metrů krychlových nahradí příští rok stávající kontejnery o objemu 1100 litrů. Instalací nových kontejnerů dojde k nárůstu dostupné kapacity, lepšímu přístupu pro obyvatele i zlepšení dopravní obsluhy.

Na pořízení necelé desítky separačních míst se třemi kontejnery má statutární město Olomouc šanci získat dotaci z Operačního programu životní prostředí. Celkové náklady by měly dosáhnout 2,5 milionu korun.

Olomouc dlouhodobě pracuje na vybudování kvalitního systému odpadového hospodářství, které plně respektuje hierarchii nakládání s odpady, podporuje i sběr použitého textilu nebo domácí kompostování. „Prioritou je předcházení vzniku odpadu, jeho intenzivní třídění a energetické využití zbytkového směsného odpadu místo zbytečného skládkování. Dosaženými výsledky patří Olomouc mezi nejlepší v republice. Důkazem jsou umístění na předních příčkách v soutěžích o Křišťálovou či Keramickou popelnici,“ konstatoval náměstek Jakubec.

Podle vedoucí oddělení odpadového hospodářství olomouckého magistrátu Jany Matzenauerové se jednoznačně se potvrdilo, že nastavený trend nakládání s komunálními odpady vede k bezvýhradnému plnění cílů Plánu odpadového hospodářství. „Dokonce již dnes je řada cílů překračována nad rámec stanovených povinností,“ řekla Matzenauerová.

Prevence, tedy předcházení vzniku odpadů, je nadále v popředí zájmu odboru životního prostředí magistrátu. Jedním z ekonomicky přijatelných řešení je zabránění zbytečnému vyhazování funkčních věcí a jejich předání k dalšímu užívání. Jedná se o nábytek, spotřebiče i oblečení. Radní proto rozhodli, že Olomouc využije portál Nevyhazujto.cz, kde je možno darovat či získat věci zdarma pouze za odvoz a přispívá tak ke snížení produkce odpadů.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc