Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomouc opět boduje! Tentokrát v soutěži Hejbni s elektrem

20.05.2019 | Za sběr a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů má Olomouc bronz. V prvním ročníku soutěže Hejbni s elektrem pro lepší život, se umístila jako třetí v kategorii měst nad 90 tisíc obyvatel. Soutěž pro statutární města v České republice vyhlásil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě. ...

Olomouc má zlato za třídění odpadů

16.05.2019 | Zlatou příčku obsadila Olomouc v krajském kole soutěže měst a obcí, které nejlépe třídí odpady. V kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel si odnesla vítězství. Ve 14. ročníku tradiční soutěže s názvem O keramickou popelnici se udělovaly ceny v celkem čtyřech velikostních skupinách a jedné speciální kategorii. Nejlépe v Olomouckém kraji třídí odpady v Olomouci, Litovli, Majetíně a Ostružné. ...

Výhru za třídění odpadu vloží město do propagace ekologického chování

20.06.2018

V půli května byly oznámeny výsledky soutěže o Keramickou popelnici. Olomouc v ní získala první místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel a s tím spojenou finanční odměnu. Rada města Olomouce včera rozhodla o přijetí této odměny ve výši 35 tisíc korun od Olomouckého kraje, který soutěž pořádá.

„Dlouhodobě se snažíme systém odpadového hospodářství ve městě zdokonalovat a vycházet vstříc požadavkům občanů. Na řadě projektů spolupracujeme se systémem EKO-KOM, obyvatelé všech domácností například v minulosti obdrželi tašky na třídění odpadu a do rodinné zástavby ve městě jsme poskytli nádoby na třídění papíru a plastu,“ uvedl v květnu při přebírání ceny náměstek primátora Aleš Jakubec.

Po včerejším schválení přijetí daru od kraje dodal: „Získané prostředky vložíme opět do systému ekologického zacházení s odpadky, například do propagace třídění odpadu.“

V Olomouci je dnes už přes 700 stanovišť na separovaný odpad. Na některých místech je možné třídit i použité oleje. Jen před pár dny získala Olomouc také certifikát od odpadové společnosti Asekol, potvrzující, že Olomoučané zodpovědně třídí i elektroodpad. Obyvatelé Olomouce odevzdali v loňském roce k recyklaci 170 366 kilogramů starých elektrospotřebičů a výrazně tím ulevili životnímu prostředí.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 
Redakční systém: CMSOl