Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

O odpadech obecně

24.07.2019 | Nakládání s odpady v Olomouci - brožura ...

Svoz odpadů o červencových svátcích

24.06.2019 | Během pátečního státního svátku 5. července 2019 budou Technické služby města Olomouce, zajišťovat svoz odpadu bez omezení podle pravidelného harmonogramu. ...

Výhru za třídění odpadu vloží město do propagace ekologického chování

20.06.2018

V půli května byly oznámeny výsledky soutěže o Keramickou popelnici. Olomouc v ní získala první místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel a s tím spojenou finanční odměnu. Rada města Olomouce včera rozhodla o přijetí této odměny ve výši 35 tisíc korun od Olomouckého kraje, který soutěž pořádá.

„Dlouhodobě se snažíme systém odpadového hospodářství ve městě zdokonalovat a vycházet vstříc požadavkům občanů. Na řadě projektů spolupracujeme se systémem EKO-KOM, obyvatelé všech domácností například v minulosti obdrželi tašky na třídění odpadu a do rodinné zástavby ve městě jsme poskytli nádoby na třídění papíru a plastu,“ uvedl v květnu při přebírání ceny náměstek primátora Aleš Jakubec.

Po včerejším schválení přijetí daru od kraje dodal: „Získané prostředky vložíme opět do systému ekologického zacházení s odpadky, například do propagace třídění odpadu.“

V Olomouci je dnes už přes 700 stanovišť na separovaný odpad. Na některých místech je možné třídit i použité oleje. Jen před pár dny získala Olomouc také certifikát od odpadové společnosti Asekol, potvrzující, že Olomoučané zodpovědně třídí i elektroodpad. Obyvatelé Olomouce odevzdali v loňském roce k recyklaci 170 366 kilogramů starých elektrospotřebičů a výrazně tím ulevili životnímu prostředí.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 
Redakční systém: CMSOl