Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Svoz odpadů se o červencových svátcích nemění, uzavřeny ale budou sběrové dvory

03.07.2020 | Technické služby města Olomouce oznamují, že u příležitosti letošních červencových svátků budou zajišťovat svoz odpadu bez omezení. ...

Město Olomouc šetří energii a chová se zodpovědně k životnímu prostředí

18.06.2020 | Množství vytříděného odpadu se v Olomouci za loňský rok opět zvýšilo. Obyvatelé města odevzdali do sběrových kontejnerů 1402 tun papíru, 1435 tun plastů, přes dva tisíce tun skla a 158 tun kovů. Město se také dlouhodobě drží na předních příčkách v množství separovaného odpadu v regionu. ...

Výhru za třídění odpadu vloží město do propagace ekologického chování

20.06.2018

V půli května byly oznámeny výsledky soutěže o Keramickou popelnici. Olomouc v ní získala první místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel a s tím spojenou finanční odměnu. Rada města Olomouce včera rozhodla o přijetí této odměny ve výši 35 tisíc korun od Olomouckého kraje, který soutěž pořádá.

„Dlouhodobě se snažíme systém odpadového hospodářství ve městě zdokonalovat a vycházet vstříc požadavkům občanů. Na řadě projektů spolupracujeme se systémem EKO-KOM, obyvatelé všech domácností například v minulosti obdrželi tašky na třídění odpadu a do rodinné zástavby ve městě jsme poskytli nádoby na třídění papíru a plastu,“ uvedl v květnu při přebírání ceny náměstek primátora Aleš Jakubec.

Po včerejším schválení přijetí daru od kraje dodal: „Získané prostředky vložíme opět do systému ekologického zacházení s odpadky, například do propagace třídění odpadu.“

V Olomouci je dnes už přes 700 stanovišť na separovaný odpad. Na některých místech je možné třídit i použité oleje. Jen před pár dny získala Olomouc také certifikát od odpadové společnosti Asekol, potvrzující, že Olomoučané zodpovědně třídí i elektroodpad. Obyvatelé Olomouce odevzdali v loňském roce k recyklaci 170 366 kilogramů starých elektrospotřebičů a výrazně tím ulevili životnímu prostředí.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc