Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomouc opět boduje! Tentokrát v soutěži Hejbni s elektrem

20.05.2019 | Za sběr a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů má Olomouc bronz. V prvním ročníku soutěže Hejbni s elektrem pro lepší život, se umístila jako třetí v kategorii měst nad 90 tisíc obyvatel. Soutěž pro statutární města v České republice vyhlásil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě. ...

Olomouc má zlato za třídění odpadů

16.05.2019 | Zlatou příčku obsadila Olomouc v krajském kole soutěže měst a obcí, které nejlépe třídí odpady. V kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel si odnesla vítězství. Ve 14. ročníku tradiční soutěže s názvem O keramickou popelnici se udělovaly ceny v celkem čtyřech velikostních skupinách a jedné speciální kategorii. Nejlépe v Olomouckém kraji třídí odpady v Olomouci, Litovli, Majetíně a Ostružné. ...

Olomouc třídí odpad nejlépe mezi velkými městy regionu

18.05.2018

Ocenění za třídění odpadů v loňském roce převzali včera v prostorách fortové pevnosti v Křelově-Břuchotíně zástupci nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje. Nechyběli mezi nimi ani náměstci primátora statutárního města Olomouce Aleš Jakubec a Ladislav Šnevajs. V kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel se Olomouc opět dostala na první místo v regionu a získala Keramickou popelnici.

„Ocenění si velmi vážíme, dlouhodobě se snažíme systém odpadového hospodářství ve městě zdokonalovat a vycházet vstříc požadavkům občanů. Na řadě projektů spolupracujeme se systémem EKO-KOM, obyvatelé všech domácností například v minulosti obdrželi tašky na třídění odpady a do rodinné zástavby ve městě jsme poskytli nádoby na třídění papíru a plastu,“ uvedl náměstek Jakubec.

V Olomouci je více než 700 stanovišť na separovaný odpad. Nově mezi ně patří i podzemní kontejnery v centru města na křížovce ulic Tylova a Dánská. Na některých místech je možné třídit i odpad nebo použité oleje.

Velká pozornost je věnována také ekologické výchově na školách, ale i v rámci osvěty se propagace třídění zaměřuje na všechny věkové skupiny obyvatel. „Úspěch města je závislý na chování jeho obyvatel. Děkujeme proto všem, kdo poctivě třídí,“ zdůraznil náměstek Šnevajs.

Do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Olomoucký kraj společně s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM bylo zapojeno 396 obcí a měst Olomouckého kraje. V samotném klání se hodnotila vykazovaná data o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné i hustota sběrné sítě nebo sběr nápojových kartonů či kovových odpadů.

Podle statistik odpadové společnosti EKO-KOM je Olomoucký kraj v celorepublikovém srovnání na pátém místě. Na jednoho obyvatele kraje připadlo za loňský rok bezmála 50 kilogramů vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Celorepublikový průměr je o dva kilogramy nižší.

„Výtěžnost tříděného odpadu v našem kraji stále roste a potvrzuje se tak, že naši občané třídění odpadu přikládají stále větší váhu,“ uvedl na slavnostním ceremoniálu náměstek hejtmana Jan Zahradníček.

Nedílnou součástí ocenění jsou i motivační odměny na podporu odpadového hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký kraj. Obce si tak mezi sebe v závislosti na konečném umístění rozdělí celkovou částku 325 tisíc korun.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 
Redakční systém: CMSOl