Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Omezení svozu bioodpadu v zimním období 2018-2019

12.11.2018 | Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240-litrových nádob ve městě Olomouci bude v zimním období omezen. Termíny posledních svozů bioodpadu v pravidelném čtrnáctidenním intervalu a svozy v měsících leden a únor jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce. K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu března 2019 (sudý - 10. týden – od 5.3.2019, lichý - 11. týden – od 11.3.2019). ...

Třídění papíru a plastů v rodinných domech harmonogram svozu v roce 2019

11.11.2018 | V rámci projektu na podporu třídění odpadů připraveného městem Olomouc společně s autorizovanou společností EKO-KOM bude i v roce 2019 pokračovat vývoz nádob na papír a plasty o objemu 240 litrů – přesné termíny svozů pro jednotlivé lokality jsou uvedeny v tabulce. ...

Door to door – Olomoučané třídí papír a plasty v rodinných domech

16.03.2018

V průběhu loňského roku se v Olomouci podařilo vytřídit 152 tun papíru a 125 tun plastů prostřednictvím žlutých a modrých popelnic u rodinných domů. Uplatněný systém „door to door“ („sběr ode dveří ke dveřím“) je výrazně podporován Ministerstvem životního prostředí ČR.

Projekt byl v Olomouci zahájen na konci roku 2016 pod názvem Zhodnocení účinnosti individuální sběrné sítě v systému odděleného sběru vybraných složek komunálních a obalových odpadů ve statutárním městě Olomouc, neboli třídění papíru a plastů v rodinných domech. Město ho realizuje ve spolupráci s autorizovanou společností EKO-KOM, která dodala nádoby, a Technickými službami města Olomouce, které se zabývají svozem odpadů.

„Olomoučanům bydlícím v rodinné zástavbě byly bezplatně zapůjčeny modré a žluté nádoby na papír a plasty o objemu 240 litrů. Svoz jednotlivých odpadů pak probíhal od počátku roku 2017 v dvoutýdenním intervalu střídavě plasty a papír,“ popsal ředitel Technických služeb města Olomouce Miroslav Petřík.

Olomouc dlouhodobě patří mezi nejlepší města v třídění odpadu v Česku. Za loňský rok obyvatelé města vytřídili 1907 tun papíru a 1303 tun plastů.

V současné době je po městě rozmístěno více než dva tisíce nádob na papír a 2500 nádob na plasty.

Noví zájemci o přidělení nádob mohou obracet na odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, telefon: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 
Redakční systém: CMSOl