Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomoučané loni recyklovali 170 tun elektrospotřebičů

18.06.2018 | Obyvatelé Olomouce odevzdali v loňském roce k recyklaci 170 366 kilogramů starých elektrospotřebičů a výrazně tím ulevili životnímu prostředí. Vyplývá to z certifikátu, který statutární město Olomouc obdrželo od odpadové společnosti Asekol. ...

Olomouc se přidala k Útoku peří

24.05.2018 | Sběr peří, starých péřových polštářů, spacáků nebo péřových vest podporuje do konce června také Olomouc. Peří napříč republikou sbírá společnost TextiEco, aby tím podpořila projekty jako jsou Lékaři bez Hranic, UNICEF nebo The Tap Tap. Akce dostala název Útok peří. ...

Poslední jarní Sběrová sobota

12.05.2017

Poslední možnost na jarní úklid mají v sobotu 13. května Olomoučané především z centra města a Nových Hodolan. Odpad ale mohou do přistavených kontejnerů odevzdat i lidé z jiných městských částí.

Lidé mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad. Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), starý textil či použitý jedlý olej, zde občané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, různé chemikálie, baterie), vysloužilé elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory, rádia, PC, zářivky) a biologický odpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner.
Stavební odpady se při sběrových sobotách neodebírají.

Na stanovištích na rohu ulic Aksamitova a Kateřinská, roh Kosinovy a nábřeží Přemyslovců, roh ulic Kpt. Nálepky a Milady Horákové a na nároží Hálkovy a Fibichovy bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, který bude dohlížet na třídění a ukládání odpadu do kontejnerů.

Nejbližší další sběrová sobota se uskuteční na podzim 7. října.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 
Redakční systém: CMSOl