Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Nové podzemní kontejnery na tříděný odpad slouží v centru Olomouce

17.01.2018 | Olomoučané i návštěvníci města mají další možnost jak naložit s tříděným odpadem, kterého se potřebují zbavit poblíž historického centra města. K uložení vytříděného komunálního odpadu jim od loňského listopadu slouží tři nové podzemní kontejnery umístěné na křižovatce ulic Tylova a Dánská. ...

Svoz vánočních stromků bude zahájen v úterý 9. ledna

03.01.2018 | Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují, že v úterý 9. ledna 2018 zahájí svoz odstrojených vánočních stromků. Svoz bude do 19. ledna zajišťován samostatně. ...

Poslední jarní Sběrová sobota

12.05.2017

Poslední možnost na jarní úklid mají v sobotu 13. května Olomoučané především z centra města a Nových Hodolan. Odpad ale mohou do přistavených kontejnerů odevzdat i lidé z jiných městských částí.

Lidé mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad. Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), starý textil či použitý jedlý olej, zde občané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, různé chemikálie, baterie), vysloužilé elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory, rádia, PC, zářivky) a biologický odpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner.
Stavební odpady se při sběrových sobotách neodebírají.

Na stanovištích na rohu ulic Aksamitova a Kateřinská, roh Kosinovy a nábřeží Přemyslovců, roh ulic Kpt. Nálepky a Milady Horákové a na nároží Hálkovy a Fibichovy bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, který bude dohlížet na třídění a ukládání odpadu do kontejnerů.

Nejbližší další sběrová sobota se uskuteční na podzim 7. října.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 
Redakční systém: CMSOl