Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomoučané loni recyklovali 170 tun elektrospotřebičů

18.06.2018 | Obyvatelé Olomouce odevzdali v loňském roce k recyklaci 170 366 kilogramů starých elektrospotřebičů a výrazně tím ulevili životnímu prostředí. Vyplývá to z certifikátu, který statutární město Olomouc obdrželo od odpadové společnosti Asekol. ...

Olomouc se přidala k Útoku peří

24.05.2018 | Sběr peří, starých péřových polštářů, spacáků nebo péřových vest podporuje do konce června také Olomouc. Peří napříč republikou sbírá společnost TextiEco, aby tím podpořila projekty jako jsou Lékaři bez Hranic, UNICEF nebo The Tap Tap. Akce dostala název Útok peří. ...

Sběrové soboty jaro / podzim 2017

07.02.2017

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami města Olomouce, a.s. organizují a zabezpečují „Sběrové soboty 2017“.

Z technických důvodů byly sběrové soboty navrženy tak, aby občané měli možnost využívat sběrové soboty v průběhu celého roku, tzn., že na jaře proběhne pět sběrových sobot s 20 stanovišti a na podzim to bude obdobné, také 20 stanovišť v rámci pěti sběrových sobot. V praxi to znamená, že sběrové soboty za celý rok 2017 budou uskutečněny ve všech částech Olomouce. Není podmínkou, že občané mohou využívat pouze sběrovou sobotu v jejich městské části, ale mohou odpad odevzdat kdekoliv, kde bude v rámci města probíhat sběrová sobota.

Jarní sběrové soboty budou realizovány v termínech: 25.3.2017, 1.4.2017, 8.4.2017, 29.4.2017 a 13.5.2017. Podzimní sběrové soboty proběhnou v termínech: 7.10.2017, 14.10.2017, 21.10.2017, 28.10.2017 a 4.11.2017.

Občané města tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad a tím se zbytečně zvyšují náklady na jeho likvidaci. Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea apod.), použitého jedlého oleje, zde občané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, různé chemikálie, baterie apod.), vysloužilé elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory, rádia, PC, zářivky apod.) a biologický odpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner. Dále můžete odevzdávat v rámci sběrových sobot i sběrových dvorů také použitý textil. Stavební odpady se při sběrových sobotách neodebírají.

Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů.

Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den, po 13:00 hodině, budou odvezeny. Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze na určených stanovištích v tomto vyhrazeném čase a předávali jej výhradně pracovníkům svozové firmy.

Závěrem si Vás opět dovolujeme upozornit na možnost uložení kusového domovního odpadu včetně domácích spotřebičů, použitého jedlého oleje, drobného nebezpečného odpadu i organického odpadu v areálu sběrových dvorů s rozšířenou provozní dobou, které provozují Technické služby města Olomouce, a.s., a které umožňují ukládání uvedených druhů odpadů celoročně.

  • Sběrový dvůr v Neředíně – za krematoriem
  • Sběrový dvůr v Hodolanech – Chelčického ulice
    • provozní doba je pondělí až sobota od 9:00 - 13:00 a 13:30 – 17:00 hodin
    • neděle od 9:00 – 13:00 hodin

Také upozorňujeme občany na možnost uložení stavebního odpadu a odpadu s obsahem azbestu za úplatu ve sběrovém dvoře v Chválkovicích - ulice U panelárny. Provozní doba je každý pracovní den od 6:00 - 13:00 hodin.

Více informací týkající se sběrových sobot, sběrových dvorů, separovaného sběru a odpadového hospodářství obecně Vám rádi podáme na odboru životního prostředí, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Ing. Karel Dreiseitl 588 488 332, karel.dreiseitl@olomouc.eu

HARMONOGRAM SBĚROVÝCH SOBOT - JARO + PODZIM 2017

DATUM KMČ STANOVIŠTĚ
25. března 2017 Tabulový vrch roh ulic Stiborova a Jílová
roh ulic Hněvotínská a Junácká
Neředín roh ulic Generála Píky a Politických vězňů
roh ulic Stiborova a U Kovárny
1. dubna 2017 Povel roh ulic Sienkiewiczova a Lužická
roh ulic V Křovinách a Schweitzerova
Nové Sady ulice Valdenská (vedle domu č.46)
roh ulic Rooseveltova a Trnkova
8. dubna 2017 Slavonín ulice Zolova (u obchodu)
Černovír Frajtovo náměstí u stanoviště tříděného odp.
Lazce roh ulic Urxova a Na Letné
roh ulic Tvrdíkova a Sládkova
29. dubna 2017 Radíkov parkoviště za točnou autobusů MHD
Svatý Kopeček parkoviště (u hřiště)
Lošov ulice Svolinského (u hasičské zbrojnice)
Droždín ulice Gagarinova (pod hasičskou zbrojnicí)
13. května 2017 Olomouc střed roh ulic Aksamitova a Kateřinská
roh ulic Kosinova a nábřeží Přemyslovců
Nové Hodolany roh ulic Kpt. Nálepky a Milady Horákové
roh ulic Hálkova a Fibichova
DATUM KMČ STANOVIŠTĚ
7. října 2017 Holice ulice U Cukrovaru (kotelna)
roh ulic U Hřiště a Přerovská (parkoviště)
Bělidla ulice Táboritů (u školy)
Staré Hodolany roh ulic Trocnovská a Purkyňova
14. října 2017 Topolany roh ulic Bílkova a U Parčíku (u památníku)
Řepčín roh ulic Řepčínská a Břetislavova
Hejčín ulice Ladova (parkoviště u pošty)
ulice Pešinova u kostela vlevo
21. října 2017 Týneček ulice Bohuslava Martinů (u rybníka)
Pavlovičky ulice Veverkova
Chválkovice roh ulic Selské náměstí a Na Zákopě
Nový Svět ulice Přichystalova (u obchodu)
28. října 2017 Olomouc západ ulice Wolkerova (u žel. přejezdu)
roh ulic Na Vozovce a Dvořákova
Nová Ulice roh ulic Mošnerova a Za Vodojemem
roh ulic Hraniční a Čajkovského (u parkoviště)
4. listopadu 2017 Nedvězí ulice Jilemnického (u obchodu)
Chomoutov ulice Dalimilova (u hospody)
Nemilany roh ulic Lidická a Hviezdoslavova
ulice Povelská (u obchodu)
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 
Redakční systém: CMSOl