Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Třídění papíru a plastů v rodinných domech a harmonogram svozu v roce 2018

13.11.2017 | V rámci projektu na podporu třídění odpadů připraveného městem Olomouc společně s autorizovanou společností EKO-KOM bude i v roce 2018 pokračovat vývoz nádob na papír a plasty o objemu 240 litrů – přesné termíny svozů pro jednotlivé lokality jsou uvedeny v tabulce. ...

Uzavření sběrových dvorů pro občany ve státní svátek 17.11.2017

24.10.2017 | Ve státní svátek 17.11.2017 bude probíhat svoz odpadů zajišťovaný technickými službami beze změn podle běžného harmonogramu. ...

Třídění papíru a plastů v rodinných domech a harmonogram svozu v roce 2018

13.11.2017

V rámci projektu na podporu třídění odpadů připraveného městem Olomouc společně s autorizovanou společností EKO-KOM bude i v roce 2018 pokračovat vývoz nádob na papír a plasty o objemu 240 litrů – přesné termíny svozů pro jednotlivé lokality jsou uvedeny v tabulce.

Uzavření sběrových dvorů pro občany ve státní svátek 17.11.2017

24.10.2017

Ve státní svátek 17.11.2017 bude probíhat svoz odpadů zajišťovaný technickými službami beze změn podle běžného harmonogramu.

Omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2017 – březen 2018)

24.10.2017

Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240-litrových nádob ve městě Olomouci bude v zimním období omezen. Termíny posledních svozů bioodpadu v pravidelném čtrnáctidenním intervalu a svozy v měsících leden a únor jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce. K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu března 2018 (sudý - 10. týden – od 6.3.2018, lichý - 11. týden – od 12.3.2018).

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 
Redakční systém: CMSOl